• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Stowarzyszenie "Radość życia"

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 1995 r. skupiając wokół siebie 15 osób niepełnosprawnych z terenu Bierunia. Rok później do stowarzyszenia włączyły się osoby niepełnosprawne z Bojszów. Do głównych celów statutowych organizacji należą: pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie kompleksowej rehabilitacji, pomoc oświatowa, prawna i medyczna oraz integracja osób niepełnosprawnych i reprezentowanie ich w kontaktach z instytucjami rządowymi i samorządowymi. Stowarzyszenie dzięki wieloletniej pracy stworzyło lepsze i godniejsze warunki życia osób niepełnosprawnych oraz ich powrotu do życia w społeczeństwie. Uruchomiło rehabilitację leczniczą na basenie kąpielowym przy SP1, utworzyło „Świetlicę Zajęć Terapeutycznych" przy SP3, zorganizowało zajęcia z zakresu hipoterapii, współorganizuje coroczne Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, organizuje coroczne wyjazdy rehabilitacyjne oraz pomaga w zdobyciu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Działalność stowarzyszenia obejmuje pomoc osobom reprezentującym różne poziomy niepełnosprawności ruchowej i umysłowej. Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 100 członków z rejonu Bierunia i Bojszów. Wśród podopiecznych są osoby na wózkach inwalidzkich, z Zespołem Downa, epilepsją, autyzmem, niedosłuchem, głębokim upośledzeniem umysłowym i upośledzeniami sprzężonymi.

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/7/2009 z 30.04.2009 r.

do góry