• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Bieruń dziś

MiastoBieruń, to ponad 630-letnie miasto położone w południowo-wschodniej części województwa śląskiego, w dolinach lewobrzeżnych dopływów Wisły, na trasach komunikacyjnych Tychy - Oświęcim i Mysłowice - Pszczyna. Znaczną część granic miasta wyznaczają rzeki: Wisła, Przemsza, Mleczna oraz Gostynka.

Bieruń usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji śląskiej, oraz różnych szlaków komunikacyjnych, jak: autostrada A4 relacji Bolesławiec - Kraków, droga ekspresowa S1, droga krajowa DK 44 z Gliwic do Krakowa, drogi wojewódzkie z Mysłowic do Pszczyny (nr 931 i 934). Gmina Bieruń położona jest także w stosunkowo niewielkiej odległości od Beskidów (ok. 30km w linii prostej).

Odległość Bierunia od ważniejszych miast wynosi:

  • Warszawa - 312km,
  • Kraków (port lotniczy Balice) - 73km,
  • Katowice (port lotniczy Pyrzowice) - 52km,
  • Katowice - 20km,
  • Wrocław - 200km,
  • Gliwice - 46km,
  • Bielsko Biała - 42km,
  • Pszczyna - 20km,
  • Cieszyn - 75km.

Miasto Bieruń wspólnie z Lędzinami, Imielinem, Bojszowami oraz Chełmem Śląskim, tworzy powiat ziemski. Siedziba Starostwa oraz znaczna część agend powiatowych znajduje się w Bieruniu, który jest największą pod względem liczby mieszkańców, powierzchni oraz zgromadzonego potencjału gminą powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jej powierzchnia wynosi 4.067ha, którą zamieszkuje 19.702 osoby. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 484,4 osoby na km2.

Głównymi gałęziami gospodarki miejskiej są: przemysł wydobywczy, przetwórstwo mleczarskie, przemysł spożywczy, samochodowy, chemiczny oraz budownictwo i rolnictwo. Na znaczenie gospodarcze Bierunia wpływa głównie kilka dużych zakładów działających na jego terenie, takich jak: Danone, Nitroerg S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast", Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bieruń, Johnson Controls, Auto Partner, Carbud S.A., Unitrans, Dantrans, Europack-Foil oraz sąsiadujący z miastem Fiat Auto Poland. Oprócz dużych zakładów, na terenie gminy funkcjonuje ponad 1400 małych przedsiębiorstw, zajmujących się: usługami (ok. 30%), handlem (ok. 30%), budownictwem (ok. 10%), transportem (ok. 10%), przemysłem (ok. 10%) oraz inną działalnością. Znaczenie gospodarcze ma także działalność rolnicza. Na terenie gminy działa 200 gospodarstw rolnych, które zajmują się głównie hodowlą trzody chlewnej, produkcją mleka oraz uprawą roślin (zboża, kukurydza, rzepak).

W 2002 r. otwarto na terenie Bierunia budynek Centrum Inicjatyw Gospodarczych, który jest siedzibą Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych oraz wielu innych podmiotów. Fundacja wspiera działania lokalnych przedsiębiorców. Ponadto na terenie miasta, od 2006r. funkcjonuje Powiatowa Komenda Policji. Budowa siedziby komendy, która jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, została w 70% sfinansowana z budżetu gminy. W 2007 roku oddano do użytku budynek infrastruktury społecznej, w którym znajdują się jednostki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

do góry