• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla niesłyszących

Dla niesłyszących

Urząd Miejski w Bieruniu jest jednostką organizacyjną Miasta Bierunia, której przedmiotem działalności jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w zakresie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Bieruniu i zadań Miasta określonych przepisami prawa, w tym w Statucie Miasta Bierunia.

Urząd mieści się w Bieruniu 43-150, przy ul. Rynek 14.

W skład Urzędu wchodzą wydziały, referaty i biura oraz samodzielne stanowiska pracy, a strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.

Budynek Urzędu jest architektonicznie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Urzędu posiada oznaczone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz podjazd, którym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą podjechać do Urzędu. Podjazd ten znajduje się przy wejściu do Urzędu od strony parkingu wewnętrznego. Wejście to wyposażone zostało w dzwonek, którym można wezwać obsługę monitoringu budynku.
W sytuacji wymagającej udzielenia wsparcia osobom niepełnosprawnym - takie wsparcie będzie udzielone.

Wejście główne do Urzędu, od strony rynku, prowadzi po schodkach i nie jest wyposażone w podjazd.
Na parterze budynku Urzędu usytuowana jest Kancelaria Urzędu, Kasa, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Do tych komórek organizacyjnych można podjechać wózkiem.

Do komórek organizacyjnych mieszczących się na wyższych kondygnacjach budynku Urzędu prowadzi winda, usytuowana blisko wejścia do Urzędu z podjazdem, czyli od strony parkingu wewnętrznego.

Na parterze budynku znajdują się toalety z kabinami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urzędnicy Urzędu Miejskiego w Bieruniu dostępni są w dni robocze:

  • w poniedziałki w godzinach 7:30 - 17:00,
  • od wtorku do czwartku - w godzinach 7:30 - 15:30,
  • w piątki w godzinach - 7:30 - 14:00.

W razie potrzeby posługiwania się językiem migowym w konwersacji - taka możliwość zostanie zapewniona, za uprzednim uzgodnieniem terminu z koordynatorem ds. dostępności, tel. 32 708 09 14.

Burmistrz Miasta przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14:00 - 17:30
Przyjmowanie skarg i wniosków jest możliwe po uprzednim umówieniu się mailowo: dostepnosc@um.bierun.pl

Z Urzędem Miejskim w Bieruniu można kontaktować się poprzez:

  1. pocztę elektroniczną na adres:
  2. tradycyjne pismo w formie papierowej przesłane przez operatora pocztowego na adres:
    Urząd Miejski w Bieruniu, Rynek 14 43-150 Bieruń
  3. złożenie pisma w Kancelarii Urzędu
  4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP: adres skrzynki podawczej Urzędu: /Bierun/SkrytkaESP

Kontakt telefoniczny do Kancelarii Urzędu: 32 708 09 10.
Kontakt telefoniczny do Straży Miejskiej w Bieruniu: 032 tel. 32 216 37 27 oraz tel. alarmowy - 986

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Burmistrz Miasta Bierunia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

do góry