Strona główna/Miasto/Sprzedaż gruntów gminnych

Miasto z lotu ptaka

Sprzedaż gruntów gminnych

Burmistrz Miasta Bierunia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. informuje, że został wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości położonych w Bieruniu  (obręb Bieruń Stary, karta mapy 6) przy ulicy Rubinowej stanowiących własność Gminy Bieruń, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bieruniu, przy ul. Rynek 14 na okres 21 dni, a także na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Wykaz można znaleźć także na stronie bip.bierun.pl pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ.

do góry