• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

Gmina Bieruń w dniu 30.12.2020 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚIGW) na prowadzenie w Bieruniu punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy mogą uzyskiwać wszelkie informacje dot. funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W programie tym można uzyskać dotacje na realizację przedsięwzięć  w zakresie termomodernizacji budynków osób fizycznych (to jest do wymiany źródeł ciepła, modernizacji instalacji c.o. i c.w.u., montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej, ocieplenia przegród budowlanych, wymiany okien, drzwi zewnętrznych itp.).

W puncie przeszkolony przez WFOŚiGW pracownik pomaga mieszkańcom w składaniu wniosków o dofinansowanie do zadań termomodernizacyjnych jakie mieszkańcy chcą wykonać w swoich budynkach, a po wykonaniu tych zadań pomaga przy składaniu wniosków o płatność.

 

Realizacja programu Czyste Powietrze na terenie gminy Bieruń na dzień 30.12.2022 r. 

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 685
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie:        617
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć:                 321
 • Kwota wypłaconych dotacji:              2 978 568,15 zł

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu "Czyste powietrze" czynny jest we wszystkie dni robocze w godzinach pracy urzędu tj. 

 • w poniedziałki  od 7:30-17:00
 • we wtorki , środy, czwartki od 7:30 - 15:30
 • w piątki od 7:30 - 14:00Aby skorzystać z konsultacji w ww. punkcie należy wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę pod nr 32 70 80 985 lub 32 70 80 986 

 W linkach załączonych poniżej zamieszczone są wszelkie  informacje dotyczące zasad udzielania dotacji, a w szczególności:

 • na jakie zadania można uzyskać dotacje i w jakich kwotach,
 • kto może otrzymać dotacje i w jakiej wielkości (w zależności od dochodów),
 • jakie parametry winny spełniać materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedsięwzięć, by uzyskać dotacje,
 • informacje na temat ulgi termomodernizacyjnej i wiele innych.

https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-czyste-powietrze-2023.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-przez-wfosigw.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-przez-wfosigw-dotacja-z-prefinansowaniem.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/wymagane-dokumenty-2/sciezka-bankowa.html

https://www.czystepowietrze.eu/

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/

do góry