• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Grunty gminne/Wykazy nieruchomości

Miasto z lotu ptaka

Wykazy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami poniżej zamieszczono informacje o wykazach nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp. Nr działki Pow. [ha] Adres Obręb k.m Przeznaczenie Link do wykazu
1. 2888/145
 
0,0290

Bieruń,
ul. Marcina

Bieruń Stary 3 KS - tereny obsługi komunikacji samochodowej


KLIKNIJ
2. 500/35 0,1919

Bieruń,
ul. Ekonomiczna

Bieruń Stary 11 B5.P-U - teren
obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów lub zabudowy
usługowej.
KLIKNIJ
3. 510/35 0,4193

Bieruń,
ul. Ekonomiczna

Bieruń Stary 11 B5.P-U - teren
obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów lub zabudowy
usługowej.
KLIKNIJ

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

Lp. Nr działki

Pow.

[ha]

Adres Obręb k.m Przeznaczenie Link do wykazu
1.  Część działki nr 2462/24

0,3327

Bieruń, rejon ul. Logistycznej i Oświęcimskiej Bieruń Stary 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na składowanie
i magazynowanie
KLIKNIJ
2.  Część działki nr 2515/49

0,0070

Bieruń, ul. Mikołaja Bieruń Stary 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na składowanie
i magazynowanie
KLIKNIJ
3.  Część działki nr 2515/49

0,0140

Bieruń, ul. Mikołaja Bieruń Stary 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na miejsca
parkingowe
KLIKNIJ
4.  404/8

1,6944

Bieruń, rejon ul. Wiślanej Bijasowice 3 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
5. Część działki nr 1016/97

0,0468

Bieruń, ul. Polna Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
6.  Część działki nr 1022/96

0,0577

Bieruń, ul. Polna Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
7.  Część działki nr 383/97

0,0835

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
8.  Część działki nr 382/97

0,1615

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
9.  Część działki nr 1017/97

0,1190

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ
10. Część działki nr 1023/96   Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej Bieruń Stary 5 Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe
KLIKNIJ

11. 

Część działki nr 1020/93


0,8972

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

12. 


Część działki nr 313/92

0,3970

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

13.

Część działki nr 314/89

0,4205

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

14.


Część działki nr 315/88

0,7943

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

15.


Część działki nr 316/87

0,7013

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

16. 


Część działki nr 317/86

0,2547

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

17.


Część działki nr 318/85

0,4374

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe 

KLIKNIJ

18.

Część działki nr 319/84

0,8020

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej 

Bieruń, Stary 

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

19.

Część działki nr 320/83

0,6403

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

20.

Część działki nr 321/82

0,8602

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

21.

Część działki nr 322/81

0,2426

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

22.


Część działki nr 323/81

0,1996

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

23.

Część działki nr 287/81

0,2606

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej 

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

24.

Część działki nr 324/80

0,3763

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

25.

Część działki nr 325/80

0,3614

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

26. 

Część działki nr 326/79

0,5170

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

27.

Część działki nr 327/74

0,2584

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

28.

Część działki nr 328/73

0,1853

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

29.

Część działki nr 329/69

0,3402

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

30.


Część działki nr 330/66

0,4010

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

31.


Część działki nr 550/57

1,0299

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

32.


Część działki nr 306/271

0,4309

Bieruń, rejon ul. Polnej i Łysinowej

Bieruń, Stary

5

Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na cele statutowe

KLIKNIJ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Uwagi:

  1. Podstawą zmiany stawki czynszu będzie każdorazowo Zarządzenie Burmistrza.
  2. Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Lp. Nr działki

Pow.

[ha]

Adres Obręb k.m Przeznaczenie Link do wykazu
 1. Część działki numer 479/57   0,0010 Bieruń, ul. Węglowa  Bieruń Nowy  Nieruchomość przeznaczona
do dzierżawy na działalność
handlową 
KLIKNIJ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Uwagi:

  1. Podstawą zmiany stawki czynszu będzie każdorazowo Zarządzenie Burmistrza.
  2. Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.do góry