• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Grunty gminne/Wykazy nieruchomości

Miasto z lotu ptaka

Wykazy nieruchomości

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami poniżej zamieszczono informacje o wykazach nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
Lp. Nr działki Pow. [ha] Adres Obręb k.m Przeznaczenie Link do wykazu
               

      BRAK AKTUALNYCH OFERT 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

BRAK AKTUALNYCH OFERT

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIERUŃ,
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA OKRES DO LAT 3 W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

BRAK AKTUALNYCH OFERT

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Uwagi:

  1. Podstawą zmiany stawki czynszu będzie każdorazowo Zarządzenie Burmistrza.
  2. Stawka VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.do góry