• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Archiwum konsultacje/Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń

logo Unii

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń"

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14 w Biurze Funduszy Zewnętrznych (parter, pokój nr 6), w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (parter, pokój nr 7), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 27.04.2015 r. do dnia 18.05.2015 r. oraz na stronie internetowej www.bierun.pl 

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu dostępnym w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (parter) oraz na stronie internetowej www.bierun.pl.

Formularz należy:

  • złożyć w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń) z dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub z pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: z dopiskiem „Konsultacje społeczne - projekt PGN”.

W przypadku osób niepełnosprawnych lub osób, które będą miały trudności w wypełnieniu formularza, stosownych wyjaśnień udzieli pracownik Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu oraz na stronie internetowej miasta w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Informacje o projekcie „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń” znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń, tel. 32 324 24 33, 324 24 10, fax 32 216 47 77, e-mail: .

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłaszania uwag i opinii 166.22KB Plik: Formularz zgłaszania uwag i opinii
pdf PGN ogłoszenie o konsultacjach PGN 80.9KB Plik: PGN ogłoszenie o konsultacjach PGN
pdf Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń 10.97MB Plik: Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bieruń
pdf Protokół i zbiorcze wyniki konsultacji PGN 1.72MB Plik: Protokół i zbiorcze wyniki konsultacji PGN
pdf Zarządzenie konsultacje PGN 289.22KB Plik: Zarządzenie konsultacje PGN
Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłaszania uwag 70.36KB Plik: Formularz zgłaszania uwag
pdf Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia 632.78KB Plik: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia
pdf Projekt Uchwały 10.5MB Plik: Projekt Uchwały
pdf Protokół i zbiorcze wyniki 445.49KB Plik: Protokół i zbiorcze wyniki
pdf Zarządzenie Burmistrza Miasta Bieruń 208.26KB Plik: Zarządzenie Burmistrza Miasta Bieruń
do góry