• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Archiwum konsultacje/Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II

Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II

Konsultacje społeczne zakresu rzeczowego wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który obejmować będzie instalację efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II.

Gmina Bieruń zaprasza do konsultacji społecznych w związku z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT, który obejmować będzie instalację efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń - etap II.

Konsultacje trwać będą w okresie:

  • od 15 listopada 2018 r. do 29 listopada 2018 r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu zgłoszenia uwag należy pobrać i wypełnić poniższą ankietę, a następnie złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu w Kancelarii lub w wersji elektronicznej przesłać na adres:  

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Pobierz Ankietę 455.65KB Plik: Pobierz Ankietę
do góry