• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Wpis do rej. żłobków

  1. Projekty uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń
  2. Projekty uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń
  4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 r.
  5. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych druhów Ochotniczych Straży Pożarnych w Bieruniu.
  6. Projekt  uchwały w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
  7. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bieruń na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Bieruniu
Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń 589.5KB Plik: Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków oraz w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Bieruń
pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 r. 379.88KB Plik: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi na 2016 r.
do góry