• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Archiwum konsultacje/Zmiany nazwy odcina drogi i nadania nazw odcinakom dróg na terenie gminy Bieruń

Zmiany nazwy odcina drogi i nadania nazw odcinakom dróg na terenie gminy Bieruń

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń Burmistrz Miasta Bierunia informuje, że w okresie od 18 marca 2015r. do 25 marca 2015r. można zgłaszać opinie do projektu uchwały: w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające w zakresie swej działalności statutowej przedmiotową dziedzinę.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na udostępnionym formularzu. Projekt uchwały wraz z załącznikami graficznymi oraz stosowny formularz można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Bieruniu www.bip.bierun.pl (zakładka „Ogłoszenia urzędowe”, dalej „Ogłoszenia/Obwieszczenia”). Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu ul. Rynek 14 lub złożyć osobiście w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańca.

Protokół z dnia 27 marca 2015 r. z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw dróg na terenie gminy Bieruń

do góry