• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Archiwum konsultacje/Konsultacje w sprawie przystąpienia Bierunia do Związku Metropolitarnego

Konsultacje w sprawie przystąpienia Bierunia do Związku Metropolitarnego

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w terminie od 5 do 12 kwietnia 2016 r. prowadzone będą konsultacje społeczne w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Bieruń do Związku Metropolitalnego.

Choć w mediach pojawiają się informacje mówiące, że związek nie ma szans na powstanie, warto zapytać mieszkańców o zdanie. Konsultacje to nie tylko formalna część procedury utworzenia takiego związku, lecz również poznanie opinii mieszkańców, które mogą być przydatne w przyszłości. Dlatego zainteresowane gminy nie rezygnują z podjętych już działań.

Jako pierwsi od poniedziałku 14 marca w sprawie przynależności do związku metropolitalnego mogą wypowiedzieć się mieszkańcy Mikołowa. W kolejnych dniach zaczęły się konsultacje w Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Tychach i Wojkowicach, w Gliwicach, Czeladzi, Tarnowskich Górach i Katowicach.

W Bieruniu Konsultacje będą trwały od 5 do 12 kwietnia 2016 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń, posiadający czynne prawo wyborcze miasta.

Swoją opinię będzie można wyrazić poprzez:

 1. złożenie kwestionariusza ankietowego w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub sekretariatach gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. przesłanie kwestionariusza ankietowego pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu lub za pośrednictwem Internetu na adres e-mail: ,
 3. wypełnienie kwestionariusza ankietowego w formie online

(link do ankiety dostępny jest TUTAJ)

Kilka słów o Związku Metropolitalnym

Górnośląski Związek Metropolitalny od lat zabiegał o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Ustawa o związkach metropolitalnych weszła w życie 1 stycznia 2016 r. To nowy etap, pozwalający na współpracę miast z finansowym wsparciem z budżetu państwa. Warto skorzystać z tej możliwości, by wspólnie zrobić to, co niemożliwe w pojedynkę.

Na utworzeniu związku metropolitalnego zyskają wszyscy. Budowa metropolii to jednak długi proces. Niemiecka Metropolia Ruhry powstawała wiele lat. Dziś to nie region upadającego przemysłu, jak w latach 60-tych XX wieku, ale jedna z pięciu największych aglomeracji w Europie, nowoczesny ośrodek wiedzy, technologii, usług i kultury. Jesteśmy na początku tej drogi.

Przed nami wypracowanie modelu współdziałania w ramach nowych struktur metropolitalnych, określenie zadań i priorytetów rozwoju, opracowanie długofalowej strategii, umożliwiającej sprawiedliwy podział środków i gwarantującej zrównoważony rozwój.

Aby pójść tą drogą potrzebna jest wola i umiejętność współpracy, myślenie szersze niż tylko w kategoriach miasta. Dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk możemy rozwijać się szybciej i lepiej. Mamy ogromny potencjał, którego nie wolno zmarnować!

Nowy Związek - Nowe Możliwości

 • Duży może więcej - związek metropolitalny pozwala na realizowanie zadań, nieosiągalnych finansowo i organizacyjnie, dla pojedynczych miast;
 • Wspólne działanie i centralizacja procesów to oszczędności. Przykładem jest wspólny zakup energii prowadzony od 5 lat przez Górnośląski Związek Metropolitalny. Oszczędności z tego tytułu, tylko w 2015 roku, wyniosły 11 mln złotych;
 • To miasta zadecydują o tym, co i za ile zostanie zrealizowane;
 • Każda gmina wnosi do związku to, co najlepsze - ludzi, pomysły, doświadczenia, a zachowując swoją odrębność i indywidualny charakter, wpływa na kształt całości.

Zadania Związku Metropolitalnego

 • Publiczny transport zbiorowy - dobrze zorganizowany transport to nie tylko jeden bilet na pociąg, autobus i tramwaj, to także rozwój infrastruktury rowerowej i nowe możliwości planowania przestrzennego. Zapewnienie szybkiej, wygodnej i taniej komunikacji pozwoli na sprawne dotarcie do pracy, szkoły, na zakupy, do kina, teatru, na basen;
 • Kompleksowy i wszechstronny rozwój obszaru metropolitalnego;
 • Polityka przestrzenna - między innymi dzięki sprawnemu transportowi - planowanie inwestycji gospodarczych, sportowych i kulturalnych tak, aby w sposób zrównoważony zaspokajały potrzeby mieszkańców metropolii;
 • Promowanie, w kraju i za granicą, wszelkich walorów metropolii - gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, przyrodniczych;
 • Inne zadania, zlecane przez miasta, które związek może wykonywać tworząc porozumienia lub powołując nowe podmioty. To od decyzji miast tworzących związek metropolitalny zależy, jakie zadania będzie realizował.

Źródła finansowania

Poza środkami przekazanymi przez gminy na realizację zadań - nie mniej niż 4% z wpływów z podatku PIT, budżet Związku będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT. To nie są małe pieniądze - według szacunków między 200 a 250 mln złotych.

Jeśli przyjmiemy, że środki te mogą być wykorzystane jako wkład własny pozwalający ubiegać się o dotacje i środki unijne, to kwota ta może być kilkukrotnie większa. Będzie to stanowić koło zamachowe dla rozwoju miast i Metropolii.

Każde miasto jest jednakowo ważne

Każda miasto będzie miało taki sam wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych, zadania realizowane prze Związek. Zarówno stolica województwa Katowice, jak i najmniejsza gmina w obszarze metropolitalnym mają po dwóch przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku. Uchwały podejmuje się kwalifikowaną większością głosów. Każdy głos będzie tak samo ważny.

Organami Związku będą zgromadzenie złożone z dwóch delegatów z każdej gminy oraz zarząd wykonujący swoje zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Korzyści z powołania związku:

 • Lepsze wykorzystanie potencjału i doświadczenia miast członkowskich;
 • Zrównoważony rozwój regionu;
 • Dodatkowe wpływy z budżetu państwa;
 • Oszczędności, wynikające z centralizacji procesów;
 • Realizacja projektów wspólnych, wykraczających poza granice i możliwości poszczególnych miast;
 • Profesjonalne zarządzanie;
 • Integracja i rozwój transportu publicznego.

Metropolia Silesia - dobre miejsce do pracy i życia

 • 24 gminy: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Knurów, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Zabrze:
  • 1 585 km2 powierzchni - największy obszar metropolitalny w kraju;
  • Ponad 2 mln ludzi - blisko połowa ludności województwa śląskiego;
  • Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;
  • Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza,
  • Atrakcyjne tereny inwestycyjne;
  • Różnorodność szkół - dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;
  • Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
  • Unikalne atrakcje turystyczne.

„Czy jesteś za wstąpieniem Twojego miasta do Związku Metropolitalnego?”

Metropolia? Jestem na tak!

Więcej informacji na stronie www.gzm.org.pl oraz na stronie Twojego miasta.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
docx Karta do głosowania - Związek Metropolitalny 18.55KB Plik: Karta do głosowania - Związek Metropolitalny
do góry