• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Konsultacje społeczne w sprawi inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia

Konsultacje społeczne w sprawi inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia

OGŁOSZENIE

w sprawie Konsultacji Społecznych

 dotyczące projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia.

 na podstawie uchwały nr VIII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktu prawa miejscowego.

 

Burmistrz Miasta Bierunia ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Bierunia.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączeniu.

 Opinie i uwagi do projektu uchwały organizacje pozarządowe i podmioty, wymienione w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać do dnia 28 października 2020 r. w następujący sposób:

  • na adres mailowy:
  • w Kancelarii Ogólnej w Urzędzie Miejskim w Bieruniu - ul. Rynek 14,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Bieruniu (decyduje data wpływu do Urzędu).
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Mieszkanców Bierunia 368.37KB Plik: Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Mieszkanców Bierunia
do góry