• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszaru Paciorkowców

Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszaru Paciorkowców

Szanowni Mieszkańcy!

Zachęcamy Państwa do podzielenia się swoją opinią na temat projektu pn. „Zielona rewolucja w Bieruniu - rewitalizacja obszaru Paciorkowców”, w związku z przygotowywaniem przez Gminę Bieruń wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2020 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenu „Paciorkowce” w Bieruniu. Planowane w ramach projektu działania prowadzić będą do zwiększenia odporności gminy Bieruń na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptację do tych zmian poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury. Działania mają również na celu  poprawę jakości oraz stanu środowiska naturalnego. Głównym celem projektu jest nadanie kształtu terenom znajdującym się w mieście, charakteru infrastruktury parkowej oraz uzupełnienie jej o nowe funkcje mające na celu zwiększenie atrakcyjności terenu.

 

Wypełnioną ankietę można składać w terminie od 24 lipca 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.

za pomocą formularza online - KLIKNIJ.

Uwagi złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Opinie nie mają charakteru wiążącego. Burmistrz Miasta nie jest związany zarówno wynikami konsultacji z mieszkańcami, jak i treścią przedstawionych opinii.

Zakres robót budowlanych planowanych w ramach zagospodarowania terenu będzie dotyczyć m.in.:

- zieleni hałd,
- zieleni niskiej,
- zieleni wysokiej,
-  nowych nasadzeń,
- renaturalizacji cieków wodnych,
- komunikacji - ścieżek,
- placów,
- małej architektury,
- monitoringu,
- oświetlenia.

Dodatkowo w ramach projektu realizowane będą działania edukacyjne oraz zwiększające świadomość, mające na celu zmianę zachowań mieszkańców na bardziej przyjazne dla klimatu.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport z konsultacji z mieszkańcami_Zielona rewolucja w Bieruniu rewitalizacja obszaru Paciorkowce 179.64KB Plik: Raport z konsultacji z mieszkańcami_Zielona rewolucja w Bieruniu rewitalizacja obszaru Paciorkowce
do góry