• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Konsultacje Społeczne/Konsultacje dot. projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Bierunia do 2030 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA MIASTA BIERUNIA DO ROKU 2030.

LINK DO ANKIETY - KLIKNIJ TUTAJ

Na podstawie art. 5a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/9/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bieruń zawiadamiam o rozpoczęciu konsultacji społecznych, w celu uzyskania opinii, uwag i propozycji zmian przez mieszkańców Gminy Bieruń w przedmiocie zapisów projektu Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030.

Jedocześnie Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 zostanie skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W przypadku uwzględnienia w Projekcie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 przedsięwzięć mogących spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

Projekt Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym są dostępne:

  1. na stronie internetowej - www.bierun.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bierun.pl.

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny i przeprowadza się je na terenie Gminy Bieruń. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Bieruń.

  • Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 lutego 2022 r.,
  • Termin zakończenia konsultacji: 22 lutego 2022 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, wyłożonym do wglądu na stronie internetowej www.bierun.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bierun.pl,
  2. przyjmowanie uwag i propozycji zmian na piśmie za pomocą wypełnienia elektronicznego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.bierun.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.bierun.pl,
  3. udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 21 lutego 2022 r. o godz. 16.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość - poprzez platformę Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłosić mailowo na adres: fz@um.bierun.pl lub telefonicznie na numer 32/708-09-63 z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail do dnia 18 lutego 2022 r. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie do programu Microsoft Teams, najpóźniej 21 lutego 2022 r. do godz. 15:00.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport, który podlega opublikowaniu do 30 dni od zakończenia przedmiotowych konsultacji społecznych:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej www.bierun.pl.

 

Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Kategoria: powiązane pliki [5]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030 7.46MB Plik: Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Bierunia do roku 2030
pdf Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji 98.87KB Plik: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji
pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 105.4KB Plik: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
pdf Zarządzenie 7.74MB Plik: Zarządzenie
pdf Raport podsumowujący konsultacje społeczne - 24 02 2022 184.62KB Plik: Raport podsumowujący konsultacje społeczne - 24 02 2022
do góry