• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Przed nami druga edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia!

Przed nami druga edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia!

Aktualności 8 Lutego 2022

1 marca wystartuje Zielony Budżet Miasta Bierunia - inicjatywa, która w naszym mieście zrealizowana zostanie już po raz drugi. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

ZBMB

 

Jak było w zeszłym roku?

Zespół Oceniający projekty złożone w ramach pierwszej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia dokonał w zeszłym roku trudnego wyboru. Do realizacji wybranych zostało 6 projektów, które w tym roku zrealizowane będą w różnych częściach miasta - 3 z nich w starobieruńskiej części miasta, 2 w nowobieruńskiej części miasta i jeden w Ścierniach. KLIKNIJ I ZOBACZ, KTÓRE PROJEKTY ZOSTANĄ ZREALIZOWANE!

 

OTO WYKAZ WYBRANYCH DO REALIZACJI W ZIELONYM BUDŻECIE 2022 PROJEKTÓW:

 

WYNIKI

Ponieważ inicjatywa Zielonego Budżetu Miasta Bierunia spotkała się z bardzo dobrym odbiorem ze strony Mieszkańców, w bieżącym roku przeprowadzona zostanie druga jej edycja. Ruszamy już 1 marca! Na składanie propozycji zielonych projektów będzie miesiąc czasu - do 31 marca.

 

Zielony Budżet

Na czym polega ta inicjatywa?

W dniach 1 marca - 31 marca mieszkańcy Bierunia składać będą mogli propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Zrobić to będzie można - podobnie jak w zeszłym roku -  na formularzu papierowym lub w wersji online. Przypominamy, że do dyspozycji Mieszkańców jest specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

  • nasadzenia roślinności
  • renowacja istniejących terenów zieleni
  • łąki kwietne

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

 

Zielony Budżet jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

 

ZBMB

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 30 dni, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

ZBMB

 

Kiedy zobaczymy efekty?

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2023 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów. W między czasie, w roku 2022 sukcesywnie realizowane będa zeszłoroczne projekty wybrane w pierwszej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Efkety prac prezentować będziemy na stronach internetowych: zielonybierun.budzet-obywatelski.orgwww.bierun.pl oraz na FaceBookowym profilu Miasto Bieruń.

O szczegółach poinformujemy już wkrótce!

Wszelkie bieżące informacje, pliki do pobrania, objaśnienia regulaminu i ciekawostki dotyczące Zielonego Budżetu Miasta Bierunia dostępne są na stronie: zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

 

platforma

Zielony Budżet Miasta Bierunia to kolejne przedsięwzięcie realizowane w ramach koncepcji ECO BIERUŃ. Wspólnie z naszymi Mieszkańcami, chcemy uczynić nasze miasto czystym, zielonym i przyjaznym naturze. Ważną rolę w tym procesie odgrywa budowanie świadomości ekologicznej i promowanie korzystnych dla środowiska postaw obywatelskich. Zachęcamy wszystkich do wspólnego podjęcia tego wyzwania. #RazemMożemyWięcej.

 

eco bierun

 

 

Dowiedz się wszystkiego o realizacji pierwszej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia:

 

Podobne wiadomości:

do góry