• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Za nami pierwszy etap weryfikacji Zielonych Projektów. Zobacz wyniki weryfikacji!

Za nami pierwszy etap weryfikacji Zielonych Projektów. Zobacz wyniki weryfikacji!

Aktualności 9 Czerwca 2021

Zakończył sie etap składania propozycji projektów w pierwszej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Do rozpatrzenia wpłynęło 9 prawidłowo wypełnionych wniosków, z czego 8 wniosków pomyślnie przeszło weryfikację formalną. Zobacz listę złożonych projektów. Dziś rozpoczyna się drugi etap weryfikacji - analiza merytoryczna.

Właściwe merytorycznie komórki dokonają weryfikacji pod kątem:

  • zgodności z obowiązującym prawem,
  • zgodności z zadaniami miasta,
  • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta
    (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
  • realności i możliwości realizacji,
  • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów.

Lista zielonych projektów skierowana do drugiego etapu weryfikacji znajduje się na stronie internetowej www.zielonybierun.budzet-obywatelski.org - KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ.

 

Zielony Budżet

Do 15 czerwca znana będzie lista projektów, które pomyślnie przeszły etap weryfikacji merytorycznej. Projekty te skierowane zostana do etapu trzeciego weryfikacji, którego dokona Zespół Oceniający.

 

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych
projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.


Przewodniczącym zespołu Oceniającego jest Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia, a w skład Zespołu Oceniającego wchodzą również: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedstawiciel Rady Miejskiej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych wyłoniony w otwartym naborze.

Ostateczne wyniki weryfikacji wniosków w tegorocznej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia znane będa do 25 czerwca 2021 roku. Realizacja wybranych projektów nastąpi w roku 2022.

 

www

WEJDŹ NA STRONĘ WWW ZIELONEGO BUDŻETU MIASTA BIERUNIA - KLIKNIJ TUTAJ

Podobne wiadomości:

do góry