• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Pomysły na zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia!

Pomysły na zielone projekty w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia!

Aktualności 6 Maja 2021

100 000 zł mają do wydania Mieszkańcy na zazielenienie Miasta Bierunia. W poniedziałek, 10 maja startuje Zielony Budżet Miasta Bierunia, którego celem będzie stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączanie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta. Na składanie propozycji zielonych projektów Mieszkańcy będą mieli 4 tygodnie - do 6 czerwca 2021.

Proponowane do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia zadania realizować można w kilku obszarach tematycznych. Elementem projektów może być mała architektura, ale jej wartość nie może przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 

 

Infografika

 

HARMONOGRAM:

  • 10 maja - 6 czerwca - nabór wniosków do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia
  • 7 czerwca - 20 czerwca - 3 -etapowy proces weryfikacji wniosków
  • Do 25 czerwca - ogłoszenie wyników i publikacja wybranych do realizacji zadań.

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2022 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe. Maksymalna wartość jednego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci.

 

ZMMB

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 4 tygodnie, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, w skład którego wejdą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz organizacji pozarządowych (w przypadku tego ostatniego odbędzie się otwarty nabór). Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Kiedy zobaczymy efekty?

Wybrane przez ZESPÓŁ OCENIAJĄCY projekty zostaną wpisane do Budżetu Miasta na 2022 rok. Zatem w przyszłym roku nastąpi ich realizacja, która oczywiście przebiegać będzie w porozumieniu z autorami zwycięskich zielonych projektów.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w naszej pilotażowej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Warto już teraz zastanowić się nad swoim pomysłem. Wasze inicjatywy są dla nas bardzo cenne! Razem zazielenimy Bieruń.

 

Czytaj również:

 

PODSUMOWANIE:

Czym jest Zielony Budżet?

Zielone Budżety miast są formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

Co daje udział w Zielonym Budżecie?

Celem Zielonego Budżetu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączanie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

Kto może wziąć udział?

W procesie Zielonego Budżetu Miasta Bierunia może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta.

Jak włączyć się w Zielony Budżet?

Jeśli jesteś mieszkańcem Bierunia i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Bierunia.

 

Podobne wiadomości:

do góry