• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Postępy prac przy przebudowie budynku dworca kolejowego

Postępy prac przy przebudowie budynku dworca kolejowego

Aktualności 19 Maja 2021

Bardzo intensywnie przebiegają prace przy przebudowie dworca kolejowego w Bieruniu Nowym. Inwestycja zakończona ma być w ostatnim kwartale tego roku. Przypomnijmy, że historyczny budynek przystosowany zostanie do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum przesiadkowego.

rowerownia

W sąsiedztwie budynku dworca kolejowego trwają zaawansowane prace związane z budową rowerowni. Jedną z ważniejszych funkcji centrum przesiadkowego będzie bike&ride, a więc nowoczesny parking rowerowy umożliwiający wygodną przesiadkę z roweru na pociąg.

Czytaj również:

 

Dworzec

 

Na jakim etapie realizacji jest przebudowa dworca kolejowego?

 • Zakończono już krycie dachów budynków  - zarówno dworca, jak i wybudowanej rowerowni.
 • Rozpoczęto wykonywanie elewacji (ocieplenie styropianem i tynkowanie).
 • Wewnątrz budynku prowadzone są roboty tynkarskie, płytkarskie i instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz CO).

 

Budynek dworca kolejowego przechodzi olbrzymia metamorfozę. Powstanie w nim miejsce obsługi podróżnych z kasami biletowymi, poczekalnia z czytelnią i miejsce do ładowania telefonów komórkowych. Zmieni się też otoczenie dworca, ale przede wszystkim jego funkcjonalność.

 

 Przypomnijmy, że przy zrewitalizowanym budynku dworca kolejowego powstanie przystanek komunikacji miejskiej oraz parking dla samochodów i rowerów (Park &Ride i Bike&Ride).

 

 

rowerownia

 

 

Przebudowa dworca kolejowego to ostatnie z zadań realizowanych w ramach wieloetapowego projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”. Miasto Bieruń pozyskało na jego realizację 7 641 567,58 zł. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyj-nego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Dodatkowo wkład własny Gminy Bieruń na remont budynku dworca kolejowego dofinansowany został przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych kwotą 1 134 527,00 zł.

 

dron

 

W sumie zakres prac budowlanych obejmuje:

 • Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą: miejsce obsługi podróżnych, czytelnię z wydzielonym miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w sposób tradycyjny (porty USB) i indukcyjnie, kasy biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet (umożliwiające płatność e-kartą), zaplecze socjalne
 • Modernizację stanu technicznego budynków (w tym odwodnienie, naprawa pokryć dachowych, termomodernizacja, remonty stropów)
 • Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej klatki schodowej i windy osobowej)
 • Modernizację instalacji wraz z przyłączami
 • Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej instalacji c.o.
 • Budowę instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
 • Modernizację oświetlenia na energooszczędne wewnątrz budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki)
 • Modernizację walorów estetycznych
 • Budowę systemu monitoringu (kamery stałopozycyjne i inteligentne)
 • Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, w tym budowa windy osobowej
 • Modernizację zagospodarowania terenu dostosowaną do planowanych prac drogowych i infrastrukturalnych oraz połączenie terenu z istniejącą siecią komunikacji publicznej -kolejowej, autobusowej, drogowej, rowerowe szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo - rowerowe) umożliwiające dojazd do centrum przesiadkowego.
 • Uporządkowanie i nasadzenie zieleni
 • Modernizację przejść dla pieszych
 • Utworzenie miejsc parkingowych
 • Modernizację i budowę dojazdów
 • Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego: budowę przystanku komunikacji - pętla autobusowa (zatoka) oraz zadaszona wiata przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji
 • Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożonego z dwóch części - otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej (wraz ze stacją naprawy rowerów)
 • Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP
 • Budowę małej architektury
 •  Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform oraz monitoringu. 

 

dworzec

 

Czytaj również:

 

Podobne wiadomości:

do góry