• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Nowe ścieżki rowerowe w Bieruniu - ZOBACZCIE FILM!

Nowe ścieżki rowerowe w Bieruniu - ZOBACZCIE FILM!

Aktualności 12 Listopada 2019

W roku 2019 zrealizowane zostały dwie duże inwestycje, które rozwinęły w sposób znaczący infrastrukturę rowerową w Bieruniu oraz skomunikowały istniejące odcinki ścieżek rowerowych, łącząc je w rozrastającą się sieć. ZOBACZCIE FILM! A to dopiero początek... Na rok 2020 zaplanowane są kolejne zadania inwestycyjne dotyczące budowy dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w naszym mieście. 

 

ZOBACZCIE FILM PREZENTUJĄCY NOWE DROGI ROWEROWE W BIERUNIU

KLIKNIJ I OBEJRZYJ

 

W roku 2019 zrealizowaliśmy następujące inwestycje rowerowe:

  • Wzdłuż ulicy Węglowej powstała nowa droga rowerowa, która skomunikowała istniejącą ścieżkę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
  • Po starym śladzie ulicy Wylotowej powstał ciąg pieszo - rowerowy, który połączył rowerowo Bieruń z Lędzinami, a ponadto skomunikował Bieruń Stary ze Specjalną Strefą Ekonomiczną - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

Wzdłuż ulicy Węglowej nasadzono 50 drzew, natomiast wzdłuż ulicy Wylotowej aż 70. 

 

LINK DO FILMU - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Na tym nie koniec! Obecnie realizowane są w Bieruniu dwie kolejne inwestycje poprawiające infrastrukturę rowerową:

  • Budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej. Oświetlenie to oparte będzie o innowacyjny system nadążny - lampy zapalać się będą przed rowerzystą, a gasnąć za nim. Obecnie trwają roboty budowlane związane z realizacją tego zadania - KLIKNIJ TUTAJ.
  • Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu. Prace są już zakończone. W najbliższym czasie nastąpi ich odbiór. Ale to dopiero pierwszy etap inwestycji. Miasto Bieruń pozyskało już dofinansowanie na realizację dalszego etapu, a mianowicie budowy drogi rowerowej od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny - KLIKNIJ TUTAJ.

 

 

Warto też dodać, że Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł. Dzięki pozyskanym środkom zrealizowanych zostanie kilka następnych inwestycji rowerowych w Bieruniu. Jakich? KLIKNIJCIE I PRZECZYTAJCIE!

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry