• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Podpisano umowę na remont dworca kolejowego

Podpisano umowę na remont dworca kolejowego

Aktualności 3 Kwietnia 2019

Powstanie Centrum Przesiadkowe w Bieruniu Nowym! Ta głośno zapowiadana i długo wyczekiwana inwestycja wreszcie rusza. 3 kwietnia Burmistrz Miasta Bierunia podpisał umowę, na mocy której budynek starego dworca kolejowego zostanie przebudowany, a wraz z nim metamorfozę przejdzie teren do niego przyległy.

 

Przedmiotem podpisanej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja robót budowlanych w formuje "zaprojektuj i wybuduj" - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w budynku dworca PKP w Bieruniu Nowym oraz na terenie przyległym na potrzeby utworzenia Centrum Przesiadkowego w ramach projektu pn.: "Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I".

 

 

Budowa Centrum Przesiadkowego planowo rozpocząć miała się już w zeszłym roku. Gmina Bieruń na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia pozyskała środki unijne. Pomimo usilnych starań nie udało się wówczas jednak wyłonić wykonawcy. Dopiero kolejny przetarg zakończył się sukcesem. 3 kwietnia podpisano umowę na remont budynku starego dworca kolejowego. W najbliższych dniach rozpoczną się prace projektowe do tego zadania.

 

Umowa podpisana została przez Burmistrza Miasta Bierunia Krystiana Grzesicę i Adama Janotę - Prezesa Zarządu Konsorcjum Firm:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k.
 • Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur z Jankowic (ul. Złote Łany 21a, Jankowice).

 

Inwestycja kosztować będzie 6 789 600,00 zł.  Zrealizowana ma być - zgodnie z umową -  do 30 listopada 2020 roku.

 

 

 

Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

 • Zmianę sposobu użytkowania części budynków zapewniającą: miejsce obsługi podróżnych, czytelnię z wydzielonym miejscem do ładowania telefonów komórkowych i tabletów w sposób tradycyjny (porty USB) i indukcyjnie, kasy biletowe lub automaty, w których można zakupić bilet (umożliwiające płatność e-kartą), zaplecze socjalne
 • Modernizację stanu technicznego budynków (w tym odwodnienie, naprawa pokryć dachowych, termomodernizacja, remonty stropów)
 • Dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych (w tym budowa nowej klatki schodowej i windy osobowej)
 • Modernizację instalacji wraz z przyłączami
 • Budowę kotłowni gazowej oraz nowej niskotemperaturowej instalacji c.o.
 • Budowę instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła (rekuperacja)
 • Modernizację oświetlenia na energooszczędne wewnątrz budynków i na zewnątrz (place, dojścia i budynki)
 • Modernizację walorów estetycznych
 • Budowę systemu monitoringu (kamery stałopozycyjne i inteligentne)
 • Dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, w tym budowa windy osobowej
 • Modernizację zagospodarowania terenu dostosowaną do planowanych prac drogowych i infrastrukturalnych oraz połączenie terenu z istniejącą siecią komunikacji publicznej -kolejowej, autobusowej, drogowej, rowerowe szlakami pieszymi (istniejące i planowane ciągi pieszo - rowerowe) umożliwiające dojazd do centrum przesiadkowego.
 • Uporządkowanie i nasadzenie zieleni
 • Modernizację przejść dla pieszych
 • Utworzenie miejsc parkingowych
 • Modernizację i budowę dojazdów
 • Budowę i przebudowę liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego: budowę przystanku komunikacji - pętla autobusowa (zatoka) oraz zadaszona wiata przystankowa dla oczekujących na środek komunikacji
 • Budowę parkingu rowerowego Bike&Ride złożonego z dwóch części - otwartej (stojaki dla rowerów) i zadaszonej (wraz ze stacją naprawy rowerów)
 • Modernizację zadaszenia przejścia na perony będącego w bezpośredniej bliskości z budynkiem dworca PKP
 • Budowę małej architektury
 •  Dostosowanie przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie trzech platform oraz monitoringu. 

 

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku miasto Bieruń  pozyskało ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację kilkuzadaniowego projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.

Szeroko zakrojony projekt zakłada:

 • Gruntowny remont budynku dworca kolejowego i rewitalizację przyległego do niego terenu
 • Zaadaptowanie budynku gospodarczego stojącego obok dworca m.in. na funkcjonalny parking rowerowy (Bike&Ride)

a także: 

 • Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki) - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.
 • Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej - do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.
 • Wybudowanie nowoczesnej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, komunikującej obecną drogę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ.

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

Podobne wiadomości:

do góry