• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Droga rowerowa wzdłuż ulicy Turystycznej coraz bliżej

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Turystycznej coraz bliżej

Aktualności 3 Stycznia 2019

Trwają prace projektowe związane z powstaniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej - od ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej. Inwestycja ta jest jednym z kilku zadań, które zrealizowane zostaną w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2018 roku podpisana została umowa między gminą Bieruń a firmą JKM Sp z.o.o. z Mikołowa na realizację - w formule „zaprojektuj i wybuduj” - zadania pn. ”Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary”. Wartość umowy to 415 740,00 zł.

 

Mapa poglądowa

  • zaznaczono na niej projektowany odcinek ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Tutystycznej

Mapa

 

Warto podkreślić, że inwestycja ta jest jednym z kilku zadań, które zrealizowane zostaną w ramach projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap I”.

 

 

Na realizację całego, kilkuzadaniowego projektu miasto Bieruń pozyskało ponad 6 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szeroko zakrojony projekt zakłada:

  • Gruntowny remont dworca kolejowego
  • Zaadaptowanie budynku gospodarczego stojącego obok dworca m.in. na funkcjonalną rowerownię.
  • Wybudowanie nowoczesnej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, komunikującej obecną drogę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola.
  • Wykonanie oświetlenia drogi rowerowej biegnącej pomiędzy Bieruniem Starym a Bieruniem Nowym (od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki).
  • Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Turystycznej - do ulicy Św. Kingi do istniejącej drogi rowerowej Bieruń Nowy - Bieruń Stary.

 

Planowane Centrum Przesiadkowe - wizualizacja

Planowane Centrum Przesiadkowe - wizualizacja

 

 

Warto dodać, że miasto Bieruń regularnie rozwija sieć dróg rowerowych w Bieruniu. Poprzez skuteczne sięganie po środki zewnętrzne, co roku realizuje nowe zadania mające na celu poprawę infrastruktury rowerowej w mieście oraz stwarzanie jak najlepszych warunków do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

 

 

Dla przykładu, jedną z ważniejszych inwestycji roku 2019 będzie również budowa ciągu pieszo-rowerowego po starym śladzie ul. Wylotowej łączącego się z ulicą Lędzińską (na odcinku przechodzącym pod mostem).

 

Zdjęcie poglądowe

  • fragment ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wylotowej, zrealizowany w 2017 roku. Planowana inwestycja będzie jego kontynuacją - w kierunku Lędzin.

Zdjęcie poglądowe - fragment ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wylotowej, zrealizowany w 2017 roku. Planowana inwestycja będzie jego kontynuacją - w kierunku Lędzin.

Podobne wiadomości:

do góry