• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Aktualności 5 Stycznia 2023

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na zakup od 1 stycznia 2023 roku zamieszczony został na dole niniejszej aktualności. Wniosek można pobrać w dwóch formatach: edytowalnym (.doc) oraz nieedytowalnym (.pdf). Wniosek po jego wypełnieniu można już składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w godzinach pracy urzędu lub przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osoby chcące zakupić węgiel informujemy, iż będą one przyjmowane  do 15 kwietnia 2023 r. (data graniczna wynika z art. 9 ust. 2 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych), ale, co bardzo istotne, kolejność przyjętych przez gminę wniosków i dostępność danego sortymentu węgla (orzech, ekogroszek) będą decydować o wydaniu węgla mieszkańcowi.

 

węgiel

 

 

UWAGA !!! Prosimy, aby wniosek wypełniała ta sama osoba, która na swoje imię i nazwisko składała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o przyznanie dodatku węglowego. Przyśpieszy i ułatwi nam to znacząco proces weryfikacji wniosków.

 

Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. ustalono limity paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, które wynoszą od dnia 1 stycznia 2023 r. - nie więcej niż 1500 kg. Natomiast jeżeli do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. powiększa limit ustalony od dnia 1 stycznia 2023 r.

W praktyce oznacza to, iż jeśli nie dokonano zakupu preferencyjnego dla danego gospodarstwa w roku 2022, a limit wówczas wynosił 1,5 tony, to składając wniosek na 2023 r. na to gospodarstwo domowe można wnioskować o zakup 3,0 ton węgla. Natomiast jeżeli zakupiono mniej niż 1,5 tony, to do limitu na 2023 r. dodaje się przysługującą wówczas i niezakupioną część węgla (np. w 2022 r. zakupiono 1,0 tonę z przysługujących 1,5 tony, to 500 kg dodaje się do limitu na 2023 r. czyli w tym roku przysługiwać będą 2,0 tony węgla).

 

UWAGA !!!

Ze względu na fakt, iż gmina odbiera z kopalń węgiel partiami, wydawany on też będzie mieszkańcom sukcesywnie w miarę jego dostępności, wpłat powinny dokonywać jedynie osoby poinformowane przez gminę telefonicznie. O kolejności realizacji wniosków decyduje ich data złożenia w kancelarii urzędu, z tego względu prosimy o cierpliwość. Kontakt telefoniczny  będzie następował ze strony pracowników gminy.

 

Kwoty za zakup węgla wpłacać należy na specjalnie w tym celu utworzony rachunek bankowy Gminy Bieruń w ING Bank Śląski:

 04 1050 1399 1000 0024 8871 1843

 

Tytuł przelewu (stosować bezwzględnie w celu prawidłowego przypisania przelewu do wnioskodawcy):

Preferencyjny zakup węgla

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adres gospodarstwa domowego wskazany we wniosku

 

Przykład:

Preferencyjny zakup węgla

Jan Nowak

43-150  Bieruń, ul. Krakowska 000

 

Kwota przelewu to:

  • Za zakup 1,0 tony węgla: 1 680,00 zł
  • Za zakup 1,5 tony węgla: 2 520,00 zł

 

Przelewana kwota musi wynikać z ilości węgla wskazanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, maksymalna ilość paliwa stałego przysługująca uprawnionej osobie w ramach preferencyjnego zakupu do dnia 31.12.2022 r.  to 1,5 tony.

 

Opłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego, w godzinach pracy kasy:

  • Poniedziałki: 7:30 - 16:00
  • wtorki, środy i czwartki: 7:30 - 14:30
  • piątki: 7:30 - 13:00

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym gminy pracownicy Urzędu Miejskiego będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcem, aby uzgodnić termin odbioru z urzędu faktury VAT oraz pisemnej informacji uprawniającej do odbioru węgla. Dopiero z tymi dokumentami możliwy będzie odbiór węgla w obsługującym naszą gminę składzie węglowym, wskazanym poniżej:

WĘGLOSPED K. Gwóźdź i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Lędzińskiej 287,

43-140 Lędziny

tel. kom. 609 705 006

Skład węgla zlokalizowany jest tuż przy granicy Bierunia i Lędzin, w bliskim sąsiedztwie specjalnej strefy ekonomicznej w Bieruniu

(mapa: https://weglosped.pl/lokalizacja/4/lokalizacja.html)

 

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8. ust. 1 ww. Ustawy, do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy, o czym stanowi zapis art. 10 ust. 1 pkt 6b ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego ). Zatem oświadczenie dotyczy zakupu co najmniej 3,0 ton węgla na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o zakup węgla 2023_v.ost..pdf 217.36KB Plik: Wniosek o zakup węgla 2023_v.ost..pdf
doc Wniosek o zakup węgla 2023_v.ost..doc 79.5KB Plik: Wniosek o zakup węgla 2023_v.ost..doc

Podobne wiadomości:

do góry