• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla

Wzór wniosku o preferencyjny zakup węgla

Aktualności 8 Listopada 2022

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych zamieszczony został na dole niniejszej aktualności. Wniosek można pobrać w dwóch formatach: edytowalnym (.doc) oraz nieedytowalnym (.pdf).

Wnioski po ich wypełnieniu można już składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w godzinach pracy urzędu lub przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

węgiel

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

 

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego).

 

Więcej informacji:

 

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o zakup węgla.pdf 215.27KB Plik: Wniosek o zakup węgla.pdf
doc Wniosek o zakup węgla.doc 77.5KB Plik: Wniosek o zakup węgla.doc

Podobne wiadomości:

do góry