Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK

Od stycznia 2014 r. na terenie Bierunia czynne są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w skrócie PSZOK.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na terenach oczyszczalni ścieków, jeden w Bieruniu Starym, przy ul. Chemików, drugi w Bieruniu Nowym, przy ul. Jagiełły 13 - Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o

PSZOK czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00.

Do PSZOK mieszkańcy Bierunia mogą dostarczać odpady problemowe z gwarancją, że zostaną one zagospodarowane właściwie i bez szkody dla środowiska. Dzięki temu można będzie odzyskać większą ilość odpadów, oddzielić te niebezpieczne od komunalnych i wyeliminować dzikie wysypiska.

W PSZOK wszystkie odpady zebrane przez mieszkańców w swoich gospodarstwach domowych odbierane są nieodpłatnie.

Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady samochodami osobowymi z przyczepą lub samochodami dostawczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Do PSZOK można dostarczać między innymi:

 • papier i tekturę,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • metal,
 • odzież,
 • oleje silnikowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (np. środki ochrony roślin),
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory, świetlówki,
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte opony,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, w ilości nie większej niż 2 tony na gospodarstwo domowe na rok,
 • odpady zielone tj. trawa, liście, gałęzie,
 • styropian izolacyjny,
 • zużyte opony w ilości nie większej niż 8 sztuk na gospodarstwo domowe na rok.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Bieruń, który załączamy poniżej.

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin PSZOK 370.56KB Plik: Regulamin PSZOK
do góry