Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Podmioty odbierające odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Podmioty odbierające odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

Na terenie Gminy Bieruń działają dwie firmy wywozowe odbierające odpady komunalne sprzed posesji mieszkańców oraz Instytucji i Przedsiębiorstw.

Są to:

  1. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej zlokalizowane przy ul. Wł. Jagiełły 13,
  2. SUEZ Południe Sp. z o.o. oddział przy ul. Wawelskiej 53.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez w/w podmioty jest Przedsiębiorstwo MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, stanowiące postać Lidera wśród wymienionych wyżej firm.

do góry