• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Podmioty odbierające odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

Podmioty odbierające odpady komunalne oraz miejsce ich zagospodarowania

Na terenie Gminy Bieruń działają dwie firmy wywozowe odbierające odpady komunalne sprzed posesji mieszkańców oraz Instytucji i Przedsiębiorstw.

Są to:

  1. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej zlokalizowane przy ul. Wł. Jagiełły 13,
  2. SUEZ Południe Sp. z o.o. oddział przy ul. Wawelskiej 53.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez w/w podmioty jest Przedsiębiorstwo MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach, stanowiące postać Lidera wśród wymienionych wyżej firm.

 

Wykaz podmiotów zbierających (odpłatnie) odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

  • Master Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy, tel. 32 707 01 03
  • Komart Sp. z o.o., ul. Szybowa 44, 44-193 Knurów, tel. 32 235 11 83
  • Ekoplast Produkt Sp. z o.o., ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn, tel. 33 858 00 75.
do góry