Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bieruń w poszczególnych latach

Mieszkańcy Gminy Bieruń

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bieruń w poszczególnych latach

Rok 2013:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2013 r.: 35,6%,
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2013 r. wyniósł: 23,3%,
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2013 r. wyniósł: 96,3%.

Rok 2014:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2014 r.: 34,7%,
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2014 r. wyniósł: 27,2%,
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2013 r. wyniósł: 95,1%.

Rok 2015:

  1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2015 r.: 0%,
  2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2015 r. wyniósł: 36,4%,
  3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2015 r. wyniósł: 100%.
do góry