• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Dla mieszkańca/Gospodarka odpadami/Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bieruń w poszczególnych latach

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Bieruń w poszczególnych latach

Rok 2013:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2013 r.: 35,6%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2013 r. wyniósł: 23,3%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2013 r. wyniósł: 96,3%.

Rok 2014:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2014 r.: 34,7%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2014 r. wyniósł: 27,2%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2014 r. wyniósł: 95,1%.

Rok 2015:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2015 r.: 0%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2015 r. wyniósł: 36,4%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2015 r. wyniósł: 100%.

Rok 2016:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2016 r.: 0%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2016 r. wyniósł: 33,4%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2016 r. wyniósł: 49,5%.

Rok 2017:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2017 r.: 24%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2017 r. wyniósł: 38%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2017 r. wyniósł: 50%.

Rok 2018:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2018 r.: 26%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2018 r. wyniósł: 32%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2018 r. wyniósł: 100%.

Rok 2019:   

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2019 r:
  18%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2019r. wyniósł: 46%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2019r. wyniósł: 98%.

 Rok 2020:

 1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji osiągnięty przez Gminę Bieruń wyniósł w 2020r.: 13%,
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2020 r. wyniósł: 53%,
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty przez Gminę Bieruń w 2020r. wyniósł: 95%.

 Rok 2021:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości 31,92 % wagowo.

 

 

do góry