• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 - WYNIKI!

Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 - WYNIKI!

Aktualności 4 Maja 2022

Znamy już listę zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2023. Zespół Oceniający - w ostatnim etapie weryfikacji - dokonał trudnego wyboru i skierował do realizacji 5 propozycji projektów, których łączna wartość to 96 255 zł. O szczegółach przeczytacie poniżej.

wyniki

 

Przypomnijmy: Zakończyła się właśnie druga edycja Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, w ramach której mieszkańcy do wydania na zielone projekty mieli 100 000 złotych. Wartość jednego zadania nie mogła przekroczyć kwoty 30 000 zł.

Na składanie propozycji projektów mieszkańcy mieli miesiąc (cały marzec). Wpłynęło do nas 12 wniosków, jednak tylko 8 przeszło pozytywnie etap weryfikacji merytorycznej. 4 projekty zaplanoawane do wykonania były na działkach, niebędących własnością Gminy Bieruń, zatem zostały odrzucone. Podkreślmy, że wszelkie zadania realizować można tylko i wyłącznie na terenie miejskim (nieruchomość należeć musi do Miasta).

W ostatnim etapie weryfikacji spotkał sie Zespół Oceniający, którego zadaniem było wyłonić najlepsze projekty, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 100 000 zł.

Zadaniem Zespołu Oceniającego było, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

Skład Zespołu Oceniającego:

 • Sebastian Macioł - Zastępca Burmistrza Bierunia - przewodniczący zespołu,
 • Magdalena Kutynia - Wydział Promocji,
 • Anna Kulas - Wydział Gospodarki Komunalnej,
 • Anna Gawlica - Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 • Edward Andrejczuk - radny
 • Krystyna Wróbel - radna
 • Michał Kucz - przedstawiciel organizacji pozarządowej
 • Krzysztof Karaś - przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

Ilość rozpatrywanych projektów - 8, tj.

Projekt nr 1: ZIELONY EKRAN

Projekt nr 2: ZIELONE OTOCZENIE DOMU KULTURY

Projekt nr 3: ZIELONA KOŚCIELNA

Projekt nr 4: ZIELONE EKRANY PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ

Projekt nr 5:  KOLOROWY SKRAWEK NIEBA

Projekt nr 7: DWORZEC OŻYWIONY KOLORAMI KWIATÓW

Projekt nr 8: NASADZENIA KRZEWÓW NA BULODROMIE PRZY ULICY DZIAŁKOWCÓW

Projekt nr 10: ZIELONE EKRANY

 

Łączna wartość rozpatrywanych projektów - 171 718,60 zł

Łączna kwota przeznaczona na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 - 100 000,00 zł

 

Zespół Oceniający dokonał analizy zakwalifikowanych do ostatniego etapu weryfikacji projektów biorąc pod uwagę w szczególności 4 kryteria wymienione w Zarządzeniu Burmistrza Bierunia nr B.0050.30.2022 z dnia 8 lutego 2022 roku:

1) harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń

2) funkcjonalność projektu

3) pomysłowość projektu

4) wpływ projektu na ekologię

 

Każdy z członków Zespołu Oceniającego przyznawał poszczególnym projektom złożonym do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia 2023 punkty w skali 1-5 (1 pkt. najniższa ocena - 5 pkt. najwyższa ocena) w każdym z wymienionych powyżej kryterium. Każdy z projektów mógł maksymalnie uzyskać 20 pkt. od jednego oceniającego (4 kryteria x maksymalnie 5 pkt.), natomiast 160 pkt. łącznie (od 8 oceniających).

 

ZBMB

 

Wyniki przyznanej punktacji:

(Według najwyżej punktowanych)

 

 1. Projekt nr VII - DWORZEC OŻYWIONY KOLORAMI KWIATÓW (29 630 zł) - 158 punktów
 2. Projekt nr II - ZIELONE OTOCZENIE DOMU KULTURY (9 800 zł) - 151 punktów
 3. Projekt nr IV - ZIELONE EKRANY PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ (30 000 zł) - 142 punkty
 4. Projekt nr X - ZIELONE EKRANY (na ul. Licealnej) (22 825 zł) - 131 punktów
 5. Projekt nr VIII NASADZENIA KRZEWÓW NA BULODROMIE (4 000 zł) - 95 punktów

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            96 255 zł

 

 

 1. Projekt nr I - ZIELONY EKRAN (przy Granitowej) (17 000 zł) - 90 punktów
 2. Projekt nr III - ZIELONA KOŚCIELNA (29 964 zł) - 80 punktów.
 3. Projekt nr V - KOLOROWY SKRAWEK NIEBA (28 500 zł) - 70 punktów

 

 

Do realizacji wybranych zostało 5 projektów (z najwyższą liczbą punktów), których łączna wartość to 96 255,00 zł. 3 projekty z najniższą liczbą punktów nie zostały zakwalifikowane do realizacji. Szczegóły znajduja się na platformie internetowej Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - KLIKNIJ TUTAJ.

 

Zadania wybrane w ramach drugiej edycji Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wpisane zostaną do uchwały budżetowej na rok 2023 i w przyszłym roku zostaną zrealizowane!

 

 Czytaj również:

 

 

Podobne wiadomości:

do góry