• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/ZOBACZ FILM! Zielony Budżet Miasta Bierunia - edycja II

ZOBACZ FILM! Zielony Budżet Miasta Bierunia - edycja II

Aktualności 1 Marca 2022

W dniach 1-31 marca 2022 roku składać można propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Serdecznie zachęcamy Mieszkańców do włączenia się w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta. Szczegóły na stronie internetowej www.zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku promującego naszą zieloną inicjatywę i wyjaśniającego na czym konkretnie ona polega!

 

                                       

Przypomnijmy: Zielony Budżet Miasta Bierunia to inicjatywa, która w naszym mieście realizowana jest już po raz drugi. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

 

Zielony Budżet jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

 

ZBMB

Na czym polega ta inicjatywa?

W dniach 1 marca - 31 marca mieszkańcy Bierunia składać będą mogli propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Zrobić to będzie można - podobnie jak w zeszłym roku -  na formularzu papierowym lub w wersji online. Przypominamy, że do dyspozycji Mieszkańców jest specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

 • nasadzenia roślinności
 • renowacja istniejących terenów zieleni
 • łąki kwietne

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie będą mogły być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

 

ZBMB

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować będzie można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować będzie można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 • Maksymalna wartość jednego projektu - 30 000 zł.
 • Ogólna pula środków do podziału na zielonego projekty - 100 000 zł.

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 30 dni, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, którego przewodniczącymjest Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia. W skład Zespołu Oceniającego wchodzą również: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych wyłoniony w otwartym naborze.

Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

harmonogram

 

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańcówzgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisująsię w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawęśrodowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

 

ZBMB 

Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej dedykowanej Zielonemu Budżetowi Miasta Bierunia. Na stronie zielonybierun.budzet-obywatelski.org znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naszej zielonej inicjatywy - harmonogram, regulamin, potrzebne pliki do pobrania, bieżące aktualności. 1 marca uruchomiona zostanie również możliwośc składania projektów online - jest to bowiem nowoczesna platforma interaktywna. Więcej informacji na ten temat znajdziecie TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry