• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Platforma internetowa do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia już działa!

Platforma internetowa do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia już działa!

Aktualności 3 Marca 2022

Zachęcamy do korzystania z platformy internetowej dedykowanej Zielonemu Budżetowi Miasta Bierunia. Na stronie zielonybierun.budzet-obywatelski.org znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naszej zielonej inicjatywy - harmonogram, regulamin, potrzebne pliki do pobrania, bieżące aktualności. 1 marca uruchomiona została możliwość składania projektów online - jest to bowiem nowoczesna platforma interaktywna. Czas na zaproponowanie swojego projektu macie do 31 marca.

platforma online

W procesie przygotowywania propozycji zielonych projektów i składania ich w formie wniosku przydatne będą dla Państwa rozmaite funkcjonalności, które udostępniliśmy na platformie zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Znajduje się tam między innymi podzakładka KATALOG INSPIRACJI, w której znajdziecie wiele ciekawych pomysłów na zielone projekty, posegregowanych w kategorie i opatrzone zdjęciami - KLIKNIJ I ZOBACZ. Warto przejrzeć zamieszczone tam realizacje i potraktować je jako inspirator swoich pomysłów.

Co ważne, na stronie zielonybierun.budzet-obywatelski.org znajduje się również podzakładka PRZYKŁADOWY KOSZTORYS, na której sprawdzić można ceny poszczególnych usług i zakupów niezbędnych do realizacji zielonych projektów - KLIKNIJ I ZOBACZ.

Poza  KATALOGIEM INSPIRACJI oraz PRZYKŁADOWYM KOSZTORYSEM na platformie internetowej do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia istnieje też możliwość sprawdzenia własności gruntu, na którym zielony projekt miałby być realizowany - KLIKNIJ I ZOBACZ JAK TO DZIAŁA!

Klikając na SPRAWDŹ WŁASNOŚĆ GRUNTU przekierowani zostaniemy do Portalu mapowego.  Tam zaznaczyć należy opcję ANALITYCZNE, a nastepnie STRUKTURA WŁADANIA. W miejscu tym sprawdzić można, czy grunt na którym planowana jest realizacja zielonego projektu to teren Gminy.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, inicjatywy w ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia realizowane mogą być jedynie na gruncie będącycm własnością Miasta Bierunia lub będącym własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystymi Miasta Bierunia.

 

plakat

Przypomnijmy: 1 marca wystartował Zielony Budżet Miasta Bierunia - inicjatywa, która w naszym mieście realizowana jest już po raz drugi. Jej celem jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączenie mieszkańców w proces decyzyjny związany ze świadomym i przemyślanym zazielenianiem miasta.

Na czym polega ta inicjatywa?

W dniach 1 marca - 31 marca mieszkańcy Bierunia składać mogą propozycje projektów do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia. Zrobić to można - podobnie jak w zeszłym roku -  na formularzu papierowym lub w wersji online. Przypominamy, że do dyspozycji Mieszkańców jest specjalna platforma do przeprowadzania Zielonego Budżetu Miasta Bierunia - zielonybierun.budzet-obywatelski.org.

Proponowane do Zielonego Budżetu zadania realizować można w następujących obszarach tematycznych:

 • nasadzenia roślinności
 • renowacja istniejących terenów zieleni
 • łąki kwietne

W ramach Zielonego Budżetu Miasta Bierunia nie mogą być realizowane nasadzenia, które są jednoroczne lub generują znaczne koszty późniejszej pielęgnacji.

 

ZBMB

 

Zielony Budżet jest formą konsultacji społecznych mającą na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska i estetyki najbliższego otoczenia, a następnie realizację zadań publicznych.

 

Ile środków do podziału?

Ogólna pula środków przeznaczonych na Zielony Budżet Miasta Bierunia 2023 to 100 000 zł. W ramach inicjatywy tej realizować można zarówno projekty małe, jak na przykład posadzenie drzewka w wybranym przez siebie miejscu czy nasadzenie cebul, jak i znacznie większe projekty służące realizacji określonej koncepcji. Maksymalna wartość jednego projektu to 30 000 zł. Poza nasadzeniami, w ramach Zielonego Budżetu wnioskować  można również o elementy małej architektury, jak ławka, czy kosz na śmieci. UWAGA! Wartość elementów małej architektury nie będzie mogła przekroczyć 30% wartości całego zielonego projektu.

 • Maksymalna wartość jednego projektu - 30 000 zł.
 • Ogólna pula środków do podziału na zielonego projekty - 100 000 zł.

 

Jak wyłonione zostaną projekty, które będą realizowane?

Po zakończeniu etapu składania wniosków, który potrwa 30 dni, odbędzie się 3-etapowy proces weryfikacji. Po dokonaniu oceny formalno-prawnej i merytorycznej, powołany zostanie ZESPOŁ OCENIAJĄCY, którego przewodniczącymjest Zastępca Burmistrza Miasta Bierunia. W skład Zespołu Oceniającego wchodzą również: przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, przedstawiciel Wydziału Promocji, przedstawiciel Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej oraz przedstawiciel organizacji pozarządowych wyłoniony w otwartym naborze.

Zespół, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wybierze do realizacji te projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

harmonogram

 

3-etapowy proces weryfikacji wniosków

Weryfikacja złożonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia wniosków odbywa się w trzech etapach:

1. W etapie pierwszym Wydział Promocji dokonuje weryfikacji formalnej, a więc pod kątem analizy spełnienia wymogów formalnych, czyli zgodności z przyjętym regulaminem.

2. W etapie drugim następuje weryfikacja merytoryczna, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego w Bieruniu.

Weryfikacja merytoryczna projektów prowadzona jest pod kątem analizy:  

 • zgodności z obowiązującym prawem,
 • zgodności z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, bądź planami i zamierzeniami miasta (zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
 • realności i możliwości realizacji,
 • rzeczywistego kosztu realizacji i przyszłych kosztów. 

3. W przypadku pozytywnej oceny wniosku w drugim etapie, wniosek zostaje przekazany do Zespołu Oceniającego, który realizuje trzeci etap weryfikacji.

Zadaniem Zespołu Oceniającego jest, w oparciu o posiadane kompetencje i wiedzę, wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia, które w najwyższym stopniu wpisująsię w założenia Zielonego Budżetu Miasta Bierunia i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta oraz estetyki miasta.

 

Zespół Oceniający dokonując wyboru projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Miasta Bierunia kieruje się przede wszystkim następującymi przesłankami:

 • harmonijne wpasowanie się projektu w istniejącą przestrzeń
 • funkcjonalność projektu
 • pomysłowość projektu
 • wpływ projektu na ekologię

 

Czytaj również:

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin 735.28KB Plik: Regulamin

Podobne wiadomości:

do góry