• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Konferencja prasowa na temat trzeciej części programu CZYSTE POWIETRZE w Bieruniu

Konferencja prasowa na temat trzeciej części programu CZYSTE POWIETRZE w Bieruniu

Aktualności 1 Lutego 2022

Miasto Bieruń było gospodarzem ogólnopolskiej konferencji prasowej zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska na której ogłoszono start trzeciej części rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Zaszczyt ten spotkał nasze miasto ze względu na fakt, że uznane zostało ono za najaktywniejszą gminę w Polsce w realizacji programu CZYSTE POWIETRZE. Przypomnijmy, że w grudniu Bieruń nagrodzony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej “Zielonym Czekiem” za wyróżniające się działania na rzecz ekologii.

24 stycznia Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska ogłosiła nabór wniosków w ramach trzeciej części programu CZYSTE POWIETRZE- skierowanej dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Stało się to na konferencji prasowej zorganizowanej w Domu Kultury GAMA w Bieruniu, w której udział wzieli również: Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Prezes oraz Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Pełnomicnik Rządu RP do spraw CZYSTEGO POWIETRZA oraz Krystian Grzesica - Burmistrz Bierunia, czyli miasta, które najpełniej wykorzystuje możliwości jakie daje rządowy program CZYSTE POWIETRZE.

 

Anna MoskwaMinister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa ogłosiła na konferencji prasowej w Bieruniu start trzeciej części programu CZYSTE POWIETRZE (Więcej zdjęć u dołu strony)

 

PODKREŚLMY: Do 24 stycznia 2022 r. obowiązywały dwie części programu CZYSTE POWIETRZE. Pierwsza - czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł - dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł oraz druga - podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł - licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W dniu 25 stycznia 2022 r. wprowadzono nową (trzecią) część programu CZYSTE POWIETRZE dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Kwota maksymalnej dotacji:

- 60 000 zł - gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

- 69 000 zł - dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Uprawnionym do najwyższego poziomu są Beneficjenci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 Konferencja prasowaKonferencja prasowa w Bieruniu, na której ogłoszono trzecią część programu CZYSTE POWIETRZE

Najważniejsze ze zmian, które obowiązują od 25 stycznia 2022 r., to:

  • uwzględnienie możliwości finansowania z "Czystego Powietrza", gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości,
  • umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
  • dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu,
  • doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa;

CZYSTE POWIETRZE

Więcej informacji na temat programu CZYSTE POWIETRZE znajduje się pod linkiem - KLIKNIJ TUTAJ.

Na koferencji prasowej obecne były liczne media, stąd o samej konferencji, a także o zmianach w programie CZYSTE POWIETRZE posłuchać i przeczytać można niemalże wszędzie. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych materiałów filmowych, radiowych i internetowych na temat trzeciej części programu CZYSTE POWIETRZE i Bierunia, jako gminy wzorowo walczącej o poprawę jakości powietrza.

TVP3 Katowice - Zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze - OBEJRZYJ

TVP3 Katowice - Program EKOAGENT (Bieruń w 20' minucie) - OBEJRZYJ

DZIENNIK ZACHODNI - Czyste powietrze. Trzecia część programu z najwyższym dofinansowaniem. Początek nowej części ogłoszono w Bieruniu - PRZECZYTAJ

Bieruń.NaszeMiasto.pl - Czyste powietrze. Trzecia część programu. Z najwyższym dofinansowaniem. Od 25 stycznia 2022 r.- PRZECZYTAJ

POLSKIE RADIO KATOWICE - Rusza trzecia odsłona programu Czyste Powietrze - POSŁUCHAJ

Radio eM - Bieruń. Zainaugurowano trzecią edycję ogólnopolskiego programu antysmogowego "Czyste powietrze" - POSŁUCHAJ

 

BurmistrzBurmistrz Krystian Grzesica podczas konferencji prasowej

 

 

WAŻNE! Koniecznie przeczytaj:

 

 

 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry