• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Sanktuarium Św. Walentego

Sanktuarium św. Walentego

Pierwsza pisemna wzmianka o kościele pw. Św. Walentego pochodzi z 1628 r. W 1966 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego.

„Walencinek” (tak nazywają go mieszkańcy Bierunia) jest jedynym kościołem drewnianym w powiecie bieruńsko-lędzińskim o wielowiekowych tradycjach odpustowych. Dla podkreślenia mocno zakorzenionego kultu patrona Św. Walentego - świątynia została w 2015 r.  wyniesiona do godności sanktuarium archidiecezjalnego.

Walencinek

W ołtarzu głównym znajdują się dwa obrazy św. Walentego: starszy, pochodzący z 1722 r. oraz młodszy, z 1907 r., namalowany przez Jana Nygę jako wyraz wdzięczności za uzdrowienie dziecka z bieruńskiej rodziny Prusów.

W dniu odpustu ku czci św. Walentego - 14 lutego, rzesze pielgrzymów przyjeżdżają do Bierunia, prosząc patrona o uzdrowienie, pomoc w trudnych sprawach i nawrócenie. Do ciekawostek należy obchodzenie w tym dniu ołtarza na klęczkach połączone z ucałowaniem relikwii Świętego.

Kościół dwukrotnie płonął: w 1971 oraz w 1972 r. Pierwszy pożar spowodowany był wadliwą instalacją elektryczną, drugi - celowym podpaleniem. Wyposażenie w większej części udało się uratować.

Walencinek 2

 

Pomnik św. Walentego

Św. Walenty od 2004 roku jest patronem Bierunia. Pomnik Świętego został wzniesiony w 2008 r. Zaprojektował go bieruński artysta Roman Nyga, a wyrzeźbił Stanisław Hochół. Opracowanie konstrukcyjno - architektoniczne wykonała architekt Grażyna Lasek.

 

Pomnik

do góry