• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Bieruński Kopiec

Kopiec

Kopiec to najstarszy zabytek Bierunia. Zlokalizowany jest na południowy zachód od starobieruńskiego rynku, w dolinie rzeki Mlecznej. To sztucznie usypany twór, o formie zaokrąglonego czworoboku o wym. 32 x 34 m i wys. 5,5 m. Kopiec uznawana jest za pozostałość gródka stożkowatego (tzw. rezydencja rycerska typu motte), które w Europie wznoszono od IX do XIII w. Podobne gródki ulokowano m.in. w Mikołowie i Pszczynie. Pierwsza wzmianka o Kopcu pochodzi z 1387 r. Znajduje się w akcie nadania przez księcia opawsko-raciborskiego Jana II Żelaznego bieruńskiego wójtostwa Cussowiczowi. Oprócz urzędu wójta i gródka z włościami, rycerz otrzymał 2 łany pola, na którym ulokowano nową osadę. W dokumencie zawarta jest także zgoda na „odbudowanie gródka”, co świadczy o istnieniu Kopca przed lokacją miasta. Ludwik Musioł, autor monografii Bierunia, wiąże powstanie grodu z osobą komesa Urbanusa, który żył w XIII w. i był prawdopodobnie właścicielem dóbr ziemskich w Urbanowicach.

Kopiec

Z czasem majątek rycerski przekształcił się w wolne wójtostwo, enklawę niezależną od jurysdykcji miejskiej. Wójtostwo miało własną pieczęć gminną z „kopcem” w herbie. W 1861 r. na jego terenie - obejmującym swym zasięgiem obecne ulice Kopcową i Kadłubową - mieszkało ponad sto osób. W 1923 r. wójtostwo wcielono do obszaru miejskiego Bierunia.

Kopiec2

W XIX w. na szycie Kopca wzniesiono kapliczkę Jana Nepomucena. W 1967 r. Kopiec został wpisany do rejestru zabytków woj. śląskiego.

 

Kopiec

 

 

do góry