• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Zasłużeni dla miasta/Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia

Stowarzyszenie powstało w 2001 r. przyjmując początkowo nazwę „Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli I i II przy ul. Granitowej, Warszawskiej i Węglowej w Bieruniu”.

Inicjatorami powstania Stowarzyszenia było 15 osób, z których trzy: Halina Gałka, Eugeniusz Świerc i Franciszek Szewczyk po niemałych trudach doprowadziły w 2002 r. do jego zarejestrowania. Pierwszym Przewodniczącym Stowarzyszenia była Halina Gałka, następnym Andrzej Bibrzycki, a od kilku lat funkcję tę sprawuje Zbigniew Jęczała. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 197 członków i posiada wielu sympatyków.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na niesieniu pomocy mieszkańcom i rozwiązywaniu ich problemów. Na początku działalność skupiała się na mieszkańcach tzw. osiedli górniczych, pomagano w sprawach prawnych związanych z wykupem mieszkań, doprowadzono do znacznej poprawy stanu technicznego i kanalizacji na osiedlach oraz angażowano się w termomodernizację bloków i zazielenianie terenu, co poprawiło również estetykę terenu.

Z biegiem lat działalność Stowarzyszenia zaczęła się rozwijać i obejmować szerszy zakres spraw mieszkańców całego miasta. Stowarzyszenie było współorganizatorem i organizatorem protestów związanych z budową drogi ekspresowej S1 na odcinku od Mysłowic do Bielska Białej i obwodnicy Bierunia Nowego dla zmniejszenia uciążliwości drogi DK 44. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstał Skatepark przy ul. Węglowej. Stowarzyszenie działa również na rzecz osób niepełnosprawnych, młodzieży, szczególnie przyczyniło się do niesienia pomocy w czasie zwalczania skutków powodzi w 2010 roku.

W 2011 r. stowarzyszenie zmieniło nazwę ze „Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedli I i II przy ul. Granitowej, Warszawskiej i Węglowej w Bieruniu” na Stowarzyszenie Mieszkańców Bierunia, co lepiej ujmuje obecne spektrum jego działania.

Uchwała Rady Miejskiej Nr VII/9/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.

do góry