• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Maria Surma-Mazurkiewicz

Pani Maria Surma-Mazurkiewicz mieszka w Bieruniu od 1967 roku. Od 1992 r. działa w bieruńskim oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Początkowo pełniła w nim funkcję sekretarza, a następnie przewodniczącej. Swoim zaangażowaniem i wytrwałością doprowadziła do usamodzielnienia bieruńskiego oddziału PRERiI oraz jego rozkwitu poprzez zwiększenie liczby członków z kilkudziesięciu do sześciuset. Związek który reprezentuje, nieustannie angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta, poprzez organizowanie: Dnia Seniora, Dnia Inwalidy, Wieczorów Wspomnień, zabaw, wycieczek oraz Emeryckich Przeglądów Zespołów Artystycznych. Pani Maria działa również w Akcji Katolickiej przy parafii św. Bartłomieja w Bieruniu pomagając ludziom potrzebującym.

Uchwała Rady Miejskiej nr VI/4/2010 z 24.06.2010 r.

do góry