• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Krystyna Wilk

Pani Krystyna Wilk urodziła się 10 października 1942 r. Ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Katowicach Szopienicach. Po zakończeniu edukacji rozpoczęła pracę zawodową w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Katowicach. W 1966 r. przeszła na emeryturę. W tym samym roku została członkiem Chóru „Polonia” i Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Terenowe w Bieruniu. Wówczas Koło Terenowe w Bieruniu dzięki Jej osobistemu zaangażowaniu oraz pracy w 2000 r. decyzją Zarządu Wojewódzkiego PZERiI utworzony został Oddział Rejonowy PZERiI w Bieruniu. Pani Krystyna Wilk objęła wtedy funkcję Sekretarza Oddziału. Należy zaznaczyć, że intensywnie zabiegała u władz Związku o utworzenie samodzielnego Oddziału w Bieruniu. Dzięki Jej namowom, coraz więcej osób przystępowało do kół terenowych w Bieruniu. Od 2013 r. Pani Krystyna Wilk Pełni Funkcję Przewodniczącej Oddziału Rejonowego PZERiI w Bieruniu. Jako Przewodnicząca Oddziału zabiegała i starała się o organizację jak najwięcej atrakcji i zajęć dla seniorów. Wśród najważniejszych inicjatyw można wymienić: organizację turnusów rehabilitacyjnych, wczasów i wycieczek w kraju i zagranicą, przeglądów zespołów folklorystycznych, wieczorków tanecznych, spotkań okolicznościowych, zajęć rehabilitacyjnych, możliwość korzystania z basenu. Pani Krystyna Wilk jest jedną z inicjatorek wdrożenia w Bieruniu programu dla seniorów „Aktywni Seniorzy 60+”. Osobiście zaangażowała się w powstanie na terenie Bierunia placówki sprawującej stałą opiekę nad seniorami. Jej działalność społeczna to nie tylko angażowanie się w sprawy seniorów. W latach 1998 - 2006 była radną Rady Miejskiej w Bieruniu. Liczne inicjatywy, pomysły, zaangażowanie w sprawy miasta - to cech jej działalności we władzach samorządowych Bierunia.
Pani Krystyna Wilk aktywnie działa także w kilku organizacjach Bierunia:

- Niemiecko - Polskie Stowarzyszenie Partnerskie „Gundelfingen”

- Stowarzyszenie Miłośników 600-letniego Bierunia

- Chór „Polonia”.

Za swoją dotychczasową działalność Pani Krystyna Wilk została odznaczona m.in.:

- Złotą Odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- Złotą Odznaką Chóru „Polonia,

- Laurem 25-lecia Samorządności Bierunia.

 

Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/1/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

do góry