• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Franciszek Zawisz

Franciszek Zawisz całe życie zawodowe związał z koleją - zgodnie ze słownikową definicją, kolejarz to zawód wymagający wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania mechanizmów działania oraz umiejętności obserwowania zachodzących procesów. Wszystkie te cechy posiada Franciszek Zawisz - i wykorzystuje je w pracy na rzecz społeczności Bierunia. Urodzony w Sławkowie, od 1962 r. mieszkający w Bieruniu - Czarnuchowicach, jeszcze w okresie pracy zawodowej brał czynny udział w działaniach na rzecz poprawy codziennego życia mieszkańców tej dzielnicy - przyczynił się do budowy gazociągu, linii telefonicznej i uruchomienia połączenia autobusowego. Po „powodzi tysiąclecia" w 1990 r. zaangażował się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Jako radny dwóch kadencji, z powodzeniem zabiegał o nadbudowę Wałów przeciwpowodziowych zarówno Wisły jak i Przemszy, oraz o budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Czarnuchowice. Od kilkunastu lat czynnie angażuje się w działalność OSP Czarnuchowice,, której jest honorowym prezesem. Swoisty pomnik jego działalności to budynek nowej remizy strażackiej przy ul. Mielęckiego. Zadbał o doposażenie jednostki w specjalistyczny sprzęt do działań zabezpieczających i usuwających skutki powodzi, wymianę wszystkich samochodów pożarniczych oraz wprowadzenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Franciszek Zawisz znany jest z tego, że bezinteresownie pomaga każdemu, kto zwraca się do niego ze swoimi problemami, działa również aktywnie w Stowarzyszeniu Porąbek, Atlantyda i Stowarzyszeniu Miłośników  600-letniego Bierunia.

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/4/2019 z 27.06.2019 r.

do góry