• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Remont ul. Węglowej

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku.

  • Koszt realizacji zadania: 1 163 673,30 zł.
  • Kwota dofinansowania: 1 163 673,00 zł.
  • Wkład własny: 0,30 zł.

Remont ul. Węglowej Remont ul. Węglowej

do góry