• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Miasto z lotu ptaka

Remont ul. Starowiślanej i ul. Budzyńskiej

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku.

  • Koszt realizacji zadania: 132 110,07 zł.
  • Kwota dofinansowania: 132 110,07 zł.
  • Wkład własny: 0,00 zł.

ul. Starowiślana

ul. starowiślana

ul. Budzyńska

ul. Budzyńska ul. Budzyńska

do góry