• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Mamy dofinansowanie na utworzenie Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym!

Mamy dofinansowanie na utworzenie Centrum Przesiadkowego w Bieruniu Starym!

Aktualności 7 Listopada 2019

Rewelacyjna wiadomość dla mieszkańców naszego miasta! Pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację drugiego etapu tzw. "Centrum Przesiadkowego". Tym razem dzięki ogromnemu wsparciu z funduszy unijnych zrealizujemy kilka bardzo dużych zadań w starobieruńskiej części miasta.

 

Zmodernizowany zostanie dworzec autobusowy w starobieruńskiej części miasta

 

 

Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości 3 093 143,09 zł.

 

 

Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym na Centrum Przesiadkowe i olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście. 

 

 

W skład wieloelementowej inwestycji wchodzą:

 - „Metamorfoza” dworca autobusowego obejmująca mi.in.:

  • Utworzenie wiaty rowerowej
  • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
  • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

 

 Przy dworcu autobusowym powstanie nowoczesna wiata rowerowa

 

- Utworzenie 3 400 metrów infrastruktury rowerowej, a w tym: dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz wyznaczonych oznakowaniem poziomym tras rowerowych na jezdniach. W ramach tego projektu zrealizujemy następujące zadania:

 

1. Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).

 

2. Budowa ciągu pieszo - rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej

 

3. Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.

 

4. Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina - KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w zeszłym roku parkingu - KLIKNIJ TUTAJ).

 

5. Budowa ciągu pieszo - rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej - aż do połączenia z dworcem autobusowym.

 

6. Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  - od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)

 

7. Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

 

W ramach modernizacji dworca autobusowego, tzw. Kadłub przejdzie gruntowny remont

 

 

Szeroko zakrojony projekt zakłada głównie budowę dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych uzupełniających istniejącą sieć połączeń komunikacyjnych - łączących tereny mieszkalne z terenami usługowymi, przemysłowymi oraz z Centrami Przesiadkowymi, jako głównymi punktami spinającymi układ komunikacyjny. 

 

 

Wartość całej (wielozadaniowej) inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Natomiast wartość dofinansowania z RPO WSL to ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych.

 

 

 

Warto podkreślić, że wymieniona powyżej lista zadań zrealizowana zostanie w ramach drugiego etapu projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary".

Obecnie trwa natomiast realizacja pierwszego etapu tego projektu, na który Gmina Bieruń również pozyskała ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach pierwszego, aktualnie realizowanego etapu projektu, wykonywane są następujące zadania:

  • Kompleksowy remont budynku Dworca PKP w części nowobieruńskiej miasta i przystosowanie go na  potrzeby Centrum Przesiadkowego (Ku końcowi zmierza etap projektowania, roboty budowlane rozpoczną się w najbliższych tygodniach),
  • Budowa opartego o innowacyjny system nadążny oświetlenia drogi rowerowej (prawie 120 punktów świetlnych) - od ulicy Kościelnej do ulicy Baryki (Inwestycja ta jest obecnie realizowana),
  •  Budowa ciąg pieszo-rowerowy, łączącego obecną drogę rowerową (przy Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Ścierniach) z ulicą Św. Kingi, prowadzącą do Starostwa Powiatowego w Bieruniu (rozpoczęły się już prace budowlane).
  • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Węglowej, która skomunikowała ścieżkę rowerową łączącą część starobieruńską i nowobieruńską z Plantami Karola (inwestycja została już zrealizowana - KLIKNIJ TUTAJ oraz KLIKNIJ TUTAJ).

Na pierwszy etap projektu pn.: „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary" gmina pozyskała prawie 6 milionów 300 tysięcy złotych. Koszt realizacji wszystkich zadań wchodzących w skład tego etapu projektu to blisko 8 milionów złotych.

 

Zobaczcie jakiej rewolucji "rowerowej" dokonaliśmy w 2019 roku, dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. W latach 2020-2021 będziemy kontynuować realizację inwestycji "rowerowych" (wykonamy zadania wymienione powyżej), co doprowadzi do spięcia istniejących ścieżek rowerowych w spójną sieć dróg rowerowych - KLIKNIJCIE TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry