Strona główna/Aktualności/Jak bezpiecznie parkować? Straż Miejska apeluje...

Jak bezpiecznie parkować? Straż Miejska apeluje...

Aktualności 6 Listopada 2019

Bez wątpienia wszyscy zgodzimy się z tym, że ruch drogowy jest coraz większy  i coraz szybszy. Co za tym idzie, niesie to za sobą coraz więcej zagrożeń. Dlatego też, kierując pojazdem mechanicznym, rowerem czy poruszając się drogą jako pieszy musimy zachować ostrożność. Ustawodawca w Kodeksie Drogowym wprowadził także pojęcie szczególnej ostrożności definiując ją jako: „ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie”.

 

Sytuacjami, w których zobowiązani jesteśmy do zachowania szczególnej ostrożności, jest
m.in.:  moment przechodzenia pieszego przez jezdnię, a także zbliżanie się przez kierującego pojazdem do przejść dla pieszych i skrzyżowań. Wynika to bez wątpienia z tego, że są to miejsca, w których zdecydowanie częściej niż w innych sytuacjach, możemy spotkać się z innymi uczestnikami ruchu drogowego. Aby umożliwić nam zachowanie tej szczególnej ostrożności, ustawodawca zabronił zatrzymywania pojazdów w takich miejscach, które mogą ograniczyć widoczność na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych.

 

 

Nie wolno parkować na skrzyżowaniach i w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Podobnie sytuacja ma się w rejonie przejść dla pieszych. Nie wolno parkować na nich, 10 metrów przed nimi, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz parkowania w odległości mniejszej niż 10 metrów obowiązuje także za takim przejściem dla pieszych. Niedostosowanie się do tych przepisów jest po prostu niezgodne z prawem i stanowi wykroczenie drogowe.


          

W rejonie Starówki, gdzie ruch pieszych i pojazdów do: szkół, Kościoła, sklepów czy urzędu jest większy niż w innych miejscach naszego miasta, zachowania takie są wyjątkowo niebezpieczne. Dlatego też Straż Miejska w Bieruniu prowadzić będzie intensywne działania w celu wyeliminowania takich sytuacji. Pamiętajmy, że większość z nas czasem jest kierowcą, a innym razem pieszym. Jako uczestnicy ruchu drogowego kierujmy się szacunkiem dla innych, którzy korzystają z tej samej drogi. Zachowujmy się tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani przez innych.

Podobne wiadomości:

do góry