• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Wypełnij anonimową ankietę związaną z Gminnym Programem Rewitalizacji!

Wypełnij anonimową ankietę związaną z Gminnym Programem Rewitalizacji!

Aktualności 23 Kwietnia 2021

W związku z prowadzonymi badaniami ewaluacyjnymi Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 (GPR), zapraszamy mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety, dotyczącej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta.

ANKIETAKLIKNIJ I WYPEŁNIJ

Zaangażowanie mieszkańców będzie stanowiło aktywny wkład w ocenę realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, a przekazane uwagi i sugestie odzwierciedlą rzeczywiste potrzeby społeczno-gospodarcze oraz będą przesłanką do podjęcia działań w celu zwiększenia aktywności na polu rewitalizacji w przyszłości.

LINK DO ANKIETY - KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Jeśli nie wskazano inaczej, proszę zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. KILKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ.

 

rewitalizacja

 

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Czytaj więcej - KLIKNIJ TUTAJ.

Podobne wiadomości:

do góry