• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Postępy w budowie ścieżek rowerowych

Postępy w budowie ścieżek rowerowych

Aktualności 2 Czerwca 2022

Postępują prace związane z budową sieci dróg rowerowych w Bieruniu - w ramach drugiego etapu projektu zwanego Centrum Przesiadkowe. Przypomnijmy, że nowe fragmenty infrastruktury rowerowej powstają w dziesięciu lokalizacjach, a łączna ich długość to 3,5 km. (Zdjęcia na dole strony).

Obecnie najintensywniej postępują prace w trzech miejscach:

 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i jpołączenie jej ulicą Ekonomiczną. Obecnie zabudowywane są obrzeża ścieżki rowerowej.
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej i połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony). Nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana, a jezdnia zwężona. Prace budowlane potrwają do lipca.

 

droga rowerowa

 Ulica Chemików skomunikowana rowerowo będzie z ulicą Ekonomiczną

 

Ponadto prace budowalane nadal trwają:

 • wzdłuż ulicy Kopcowej
 • wzdłuż ulicy Chemików (w pobliżu tzw.: "Kadłuba", który również przechodzi renowację)
 • na odcinku od ulicy Św. Kingi (obok Starostwa Powiatowego) do ulicy Zarzyna. Ten fragment ścieżki rowerowej został już oświetlany (lampy LED).
 • na odcinku od ulica Marcina do ulicy Licealnej (koło parkingu). Ten fragment ścieżki rowerowej równiez został już oświetlany (lampy LED).

 

rowerowa 3Wzdłuż ulicy Krakowskiej powstaje ścieżka rowerowa, która połączy się ze ścieżką rowerową biegnąca wzdłuż ulicy Barańcowej, a z drugiej strony - z dworcem autobusowym

 

Przypomnijmy, że budowa infrastruktury rowerowej w starobieruńskiej części miasta obejmuje w sumie realizację następujących zadań:

 • Wydzielenie drogi rowerowej z jezdni ulicy Krakowskiej wraz z połączeniem jej z drogą rowerową wzdłuż ulicy Barańcowej (a z dworcem autobusowym z drugiej strony).
 • Budowa ciągu pieszo - rowerowego (oraz oświetlenia) na drugiej części Grobli i połączenie jej z istniejącą drogą rowerową wzdłuż ulicy Wylotowej
 • Przedłużenie drogi rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Chemików (od miejsca, gdzie powiatowa droga rowerowa się kończy) do ulicy Turyńskiej i skomunikowanie jej z ulicą Ekonomiczną.
 • Budowa drogi rowerowej łączącej ulicę Marcina (gdzie powstała nowa ściażka rowerowa, przy okazji remontu ulicy Łysinowej i Marcina - KLIKNIJ TUTAJ) z ulicą Licealną (do wybudowanego w 2018 roku parkingu - KLIKNIJ TUTAJ).
 •  Budowa ciągu pieszo - rowerowego od kładki na rzece Mlecznej do ulicy Kopcowej, a dalej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kopcowej - aż do połączenia z dworcem autobusowym.
 •  Przedłużenie wybudowanej w 2019 roku równolegle do ulicy Turystycznej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż ulicy Św. Kingi (w stronę Starostwa Powiatowego) i dalej  - od ulicy Św. Kingi aż do ulicy Zarzyny. (KLIKNIJ TUTAJ)
 •  Zrealizowanych zostanie też wiele mniejszych zadań, o których informować będziemy na bieżąco. Powstanie między innymi 9 punktów monitoringu.

 

mapka  Na mapce zaznaczono powstające w tym roku drogi rowerowe - w ramach Centrum Przesiadkowego, etap II -  w sumie 10 odcinków

 

 „Metamorfoza” dworca autobusowego, która wchodzi również w skład projektu zwanego Centrum Przesiadkowe - etap II obejmuje m.in.:

 • Utworzenie wiaty rowerowej
 • Posadowienie toalety kontenerowej (przystosowanej również dla osób niepełnosprawnych)
 • Gruntowny remont tzw. Kadłuba

 

wizualizacja                                                     Na dworcu autobusowym pojawią się wiaty rowerowe

 

 

Czytaj również:

 

Inwestycja zrealizowana powinna być do końca roku 2022. Przypomnijmy, że Miasto Bieruń otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 629 171,63 zł na realizację projektu pn. „Kompleksowa strategia niskoemisyjna przeciwdziałająca zmianom klimatu na terenie gminy Bieruń obejmująca budowę dwóch zintegrowanych centrów przesiadkowych w dzielnicy Bieruń Nowy i Bieruń Stary - etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Dzięki pozyskanym środkom zrealizuje kolejny szeroko zakrojony projekt o łącznej wartości ponad 3 miliony złotych. Projekt zakłada przystosowanie dworca autobusowego w Bieruniu Starym do pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Przesiadkowego oraz olbrzymią rozbudowę infrastruktury rowerowej w mieście. 

 

 

Podobne wiadomości:

do góry