• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

trawa

Strona główna/Aktualności/Co zrobić, gdy utracisz dokument? Informacja dla obywateli Ukrainy

Co zrobić, gdy utracisz dokument? Informacja dla obywateli Ukrainy

Aktualności 5 Kwietnia 2022

UWAGA! Dla przypomnienia, kilka ważnych informacji zaadresowanych do obywateli Ukrainy! Każdy obywatel Ukrainy, objęty specustawą, powinien zacząć swoje pierwsze urzędowe sprawy, od nadania numeru PESEL. Obywatele Ukrainy, którzy wcześniej mieli nadany nr PESEL, a podlegają definicji specustawy również muszą złożyć ponownie wniosek o nadanie PESEL w trybie specustawy.  Umożliwi to nadanie specjalnego statusu cudzoziemca o zapisie „UKR”, dzięki któremu będzie taka osoba brana pod uwagę przez instytucje, które w trybie specustawy udzielają świadczeń.Najlepiej razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL zawnioskować o profil zaufany, który ułatwi dostęp do wielu usług i przyspieszy załatwianie spraw urzędowych w przyszłości.

 

Honorowane w Polsce dokumenty potwierdzające tożsamość obywateli Ukrainy:*

 • paszport biometryczny,
 • paszport wydany we wcześniejszych latach (nie biometryczny),
 • wewnętrzny paszport ukraiński,
 • ukraiński dowód osobisty,
 • ukraińskie prawo jazdy (plastikowe lub papierowe laminowane), itp.

Każdy dokument ukraiński, potwierdzający tożsamość jest uznawany, bez względu na to czy jest ważny, nieważny, uszkodzony.

 

Dokument potwierdzający tożsamość jest niezbędny np. do otwarcia rachunku bankowego

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy  wystąpić do placówki konsularnej. Pracownicy konsulatu zajmują się obsługą osób, które przebywają za granicą od strony formalnej. Do konsulatu należy zgłosić się min. z prośbą o wydanie tymczasowego dowodu osobistego czy paszportu. Na Twój wniosek konsul, po potwierdzeniu danych i tożsamości, może wydać paszport tymczasowy. Do wydania paszportu tymczasowego potrzebny będzie Twój wniosek (dostępny w urzędzie konsularnym) oraz jedna kolorowa fotografia.

 

Dokument potwierdzający tożsamość jest niezbędny np. do otwarcia rachunku bankowego!

Najbliższy Konsulat Ukrainy:

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie

Adres: ul. Beliny-Prażmowskiego, 4, 31-514 Kraków

tel.: (+48 12) 429 60 66

faks: (+48 12) 429 29 36

e-mail: kons@plk.internetdsl.pl

Wejdź na stronę internetową Konsulatu - KLIKNIJ TUTAJ

 

Innym rozwiązaniem jest zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby, której zostało wydane. Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości organowi, który je wydał. Jeżeli cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca zaświadczenie tożsamości komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.

Zgodnie z Ustawą organ przyjmujący wniosek o przyznanie statusu uchodźcy z urzędu wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca ważne przez okres 30 dni.

Formularze wniosków o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC)  należy złożyć niezwłocznie po upływie okresu ważności poprzedniego zaświadczenia tożsamości do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Ww. wnioski należy wysłać pocztą na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Departament Postępowań Uchodźczych

 • Taborowa 33
 • 02-699 Warszawa
 • lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym, ul. Taborowa 33.

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony właściwy formularz wniosku;
 • 1 aktualną fotografię;
 • Poprzedni dokument TZTC.

 

Ukraina

 

Документи, що підтверджують особу громадян України, які вшановуються в Польщі:*

 • біометричний паспорт,
 • паспорт, виданий в попередні роки (не біометричний),
 • внутрішній український паспорт, ID карта
 • Посвідчення особи громадянина України,
 • Українські водійські права (пластикові або паперові ламіновані) і т.д.

Будь-який український документ, що посвідчує особу, визнається, незалежно від того, чи є він дійсним, недійсним, пошкодженим.

 

Документ, що підтверджує особу, необхідний, наприклад, для відкриття банківського рахунку

При відсутності будь-якого документа, що підтверджує особу, необхідно звернутися в консульську установу. Співробітники консульства займаються обслуговуванням людей, які перебувають за кордоном з формального боку. Ви повинні повідомити в консульство  з проханням про тимчасове посвідчення особи або паспорт. За Вашим бажанням консул, після підтвердження даних та особи, може оформити тимчасовий паспорт. Для оформлення тимчасового паспорта вам знадобиться ваша заява (доступна в консульській установі) і одна кольорова фотографія.

 

Документ, що підтверджує особу, необхідний, наприклад, для відкриття банківського рахунку!

Найближче консульство України:

Генеральне консульство України в Кракові

Адреса: вулиця Беліні-Пражмовського, 4, 31-514 Краків

 • телефон: (+48 12) 429 60 66
 • факс: (+48 12) 429 29 36
 • Електронна пошта: kons@plk.internetdsl.pl

http://krakow.mfa.gov.ua/

 

Ще одним рішенням є посвідчення особи, протягом терміну його дії підтверджує особу особи, якій вона була видана. Іноземець, який отримав остаточне рішення про надання статусу біженця, зобов'язаний повернути посвідчення особи в орган, який його видав. Якщо іноземець, який отримав остаточне рішення про надання статусу біженця, залишає територію Республіки Польща, він повертає посвідчення особи командиру прикордонного поста при перетині кордону.

Відповідно до Закону, орган, що приймає заяву про видачу статусу біженця заявнику та чоловікові, від імені якого заявник подав заяву, тимчасове посвідчення особи іноземця дійсне строком на 30 днів.

Бланки заяв про видачу або обмін тимчасового посвідчення особи іноземця (ТТК) повинні бути подані відразу після закінчення терміну дії попереднього посвідчення особи керівнику Управління у справах іноземців.

Офіс для іноземців

 • Департамент у справах біженців
 • Табурова 33
 • 02-699 Варшава
 • або подати особисто в офіс доставки, 33 Taborowa вулиці.

Необхідні документи:

 • Заповнена відповідна форма заявки;
 • 1 поточна фотографія;
 • Попередній документ TZTC.

 

 

Przypominamy, że wszystkie najważniejsze informacje dla obywateli Ukraainy znajduja się w specjalnie dedykowanej zakładce internetowej na naszej stronie www.bierun.pl - KLIKNIJ TUTAJ.

 

Нагадуємо, що всю найважливішу інформацію для громадян України можна знайти у спеціальній вкладці веб-сайту на нашому сайті www.bierun.pl - НАТИСНІТЬ ТУТ.

 

Podobne wiadomości:

do góry