• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Uwaga! Ważna informacja dotycząca świadczenia tzw. "40+".

Uwaga! Ważna informacja dotycząca świadczenia tzw. "40+".

Aktualności 25 Sierpnia 2022

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, informujemy, iż obecnie Gmina Bieruń nadal oczekuje na uzupełnienie środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wypłaty świadczenia nastąpią niezwłocznie po otrzymaniu wspomnianych środków. 

Info

 

Przypominamy, że od 2 lipca 2022 r. wnioski o świadczenie naley składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia (podstawa prawna: art. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.)Świadczenie "40+" przysługuje osobom, które wsparły uchodźców z Ukrainy zapewniając im bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie. Aby uzyskać to świadczenie konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim. 

Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dzień zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy Zasady przedłużania okresu wypłaty świadczenia przez gminy zostały określone w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. Poz. 1336).

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  • posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Podobne wiadomości:

do góry