• język migowy
 • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Aktualności/Bieruń wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Bieruń wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Aktualności 6 Kwietnia 2022

Bieruń od lat podejmuje różnorodne działania, które mają na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Dzięki finansowemu wsparciu Gminy Bieruń, pomoc mogą uzyskać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

Bieruń pomaga niepełnosprawnym 

JAKIE DZIAŁANIA PROWADZIMY? 

W mieście realizowany jest Program polityki zdrowotnej Gminy Bieruń pn. „UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY BIERUŃ W WARUNKACH DOMOWYCH”

Program skierowany jest dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń w przedziale wiekowym 0 - 18 lat ze znacznymi zaburzeniami rozwoju w zakresie ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu, które mają trudności z dotarciem do placówek ambulatoryjnych.
Dla dzieci od 2. roku życia wymagane jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, które dotyczy wskazanych zaburzeń. Dla dzieci młodszych posiadanie orzeczenia nie jest wymagane, jest to uwarunkowane jedną z podstawowych zasad polskiego modelu rehabilitacji, jaką jest wczesność zapoczątkowania rehabilitacji.

Jak działa program?

Świadczenia wykonywane są w domach dzieci niepełnosprawnych. Rehabilitację należy prowadzić wspólnie z udziałem członków rodziny/opiekunów, co ma zapewnić możliwość kontynuacji rehabilitacji pacjenta po zakończeniu cyklu zabiegów rehabilitacyjnych. Sugerowany czas trwania wizyty to min. 45 minut. Częstotliwość wizyt ustala Kierownik Zespołu Rehabilitacji indywidualnie do każdej osoby objętej świadczeniem. W ramach rehabilitacyjnych wizyt prowadzane są działania terapeutyczne  dobrane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Jak przystąpić do programu?

 • Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego powinien zapisać się na wizytę do lekarza rodzinnego, pediatry, neurologa, do którego dziecko uczęszcza i poprosić o wystawienie skierowania na rehabilitację domową (wzór skierowania można pobrać w Urzędzie Miejskim w Bieruniu lub ze strony internetowej: www.bierun.pl (zakładka: „Dla mieszkańca”, dalej „ZDROWIE - programy, ośrodki, apteki”). 
 • Wypełnione przez lekarza skierowanie, należy dostarczyć do Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
 • Kierownik Zespołu Rehabilitacji Domowej dokonuje analizy stanu chorego i ocenia zasadność udziału w programie. 
 • W przypadku zakwalifikowania dziecka do programu, realizator kontaktuje się telefonicznie na wskazany na skierowaniu numer z rodzicem/opiekunem dziecka niepełnosprawnego, w celu omówienia szczegółów wizyt domowych.

Realizatorem programu jest „FIZJOTERAPIA mgr Przemysław Widzyk” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 69/5.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych, tel. 32 708 09 42.

Ponadto miasto wspiera organizacje pozarządowe, które dzięki pomocy finansowej Gminy Bieruń, mogą realizować działania skierowane do osób niepełnosprawnych:

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RADOŚĆ ŻYCIA realizuje zadanie publiczne pn.: „Rehabilitacja społeczna mieszkańców Gminy Bieruń”. Realizacja zadania ma na celu usprawnienie funkcji fizycznych, psychicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z:

 • terapii manualnej i samoobsługi,
 • zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z zakresu hydroterapii,
 • zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z zakresu hipoterapii,
 • zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • pomocy psychologiczną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.Kontakt do stowarzyszenia, tel. 32 216 37 28


Podpisanie umowy Radość ŻyciaPodpisanie umowy o wsparciu finansowym przez Gminę Bieruń ze Stowarzyszeniem RADOŚĆ ŻYCIA

 

2. Z pomocy mogą również skorzystać osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku. Wsparcia w tym zakresie udziela Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski koło w Tychach. PZN udziela pomocy mieszkańcom Bierunia posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze względu na dysfunkcję wzroku. Realizowane są następujące działania:

 • punkt informacji i porad dla osób z dysfunkcją wzroku, który realizuje działania pomocowe niezbędne w życiu codziennym osoby niepełnosprawnej.

Osoby niewidome i niedowidzące otrzymają m. in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym przygotowanie dokumentów, wypełnienie formularzy itp.,

 • prowadzenie warsztatów mobilności (nauka poruszania za pomocą białej laski
  lub przy wykorzystaniu resztek widzenia i innych urządzeń nawigujących), a dla osób słabowidzących - usprawnianie widzenia (zastosowanie kontrastów, ćwiczenie oka
  i inne),
 • prowadzenie warsztatów usprawnienia komunikacji - możliwość obsługi urządzeń elektronicznych, komputerowych metodami bezwzrokowymi.Kontakt do PZN w Tychach, tel. 32 227 45 53, kom. 513 499 282Podpisanie umowy PZNPodpisanie umowy o wsparciu finansowym pzrez Gminę Bieruń: burmistrz Bierunia Krystian Grzesica
i prezes koła Polskiego Związku Niewidomych w Tychach Dorota Moryc.

 

 

do góry