• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Ukrainian/MICTO/Meritorious for the Town/Polski związek emerytów, rencistów i inwalidów o/Bieruń

Polski związek emerytów, rencistów i inwalidów o/Bieruń

Początki działalności PZERiI przypadają na kwiecień 1973 r. Wówczas powstało Koło Emerytów przy ZTS "ERG" liczące 36 członków z Bierunia i okolic. W gronie osób zakładających Koło była Pani Gertruda Freiwald (w tym czasie Knopek), która przewodniczyła Zarządowi Koła do 1994 r. Koło w trakcie swej działalności przeżywało okresy świetności i zastoju. W czasie swej aktywnej działalności liczyło 240 członków, natomiast po odejściu członków z Bojszów do własnej organizacji, Koło liczyło tylko kilkunastu członków. Od 1994 r., kiedy przewodniczącą Zarządu została Pani Maria Mazurkiewicz, nastąpił okres systematycznego rozwoju organizacji, jej aktywności, działań i liczby członków. W styczniu 2000 r. po odłączeniu się Kół od organizacji tyskiej i po połączeniu się organizacji działającej na terenie Bierunia Starego i Nowego, powołano Zarząd Miejski w Bieruniu, który objął swoją działalnością 570 osób. Aktualna działalność Związku, wzrost popularności wśród mieszkańców i wzrost do ponad 650 członków spowodował, że PZERiI otrzymał status Oddziału Rejonowego.

Działalność Związku nastawiona jest na organizowanie zajęć, spotkań, wycieczek oraz pomocy osobom chorym i potrzebującym.

Uchwała Rady Miejskiej nr VII/3/2003 z 31.07.2003 r.

do góry