• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Anna Berger

Anna Berger pochodzi z Istebnej. W 1949 r. będąc absolwentką Liceum Pedagogicznego w Cieszynie, została skierowana do pracy jako nauczycielka do Szkoły Podstawowej w Ścierniach. W 1953 roku założyła tam rodzinę mocno angażując się w życie miejscowości. W tym samym roku została kierownikiem szkoły. Rozpoczął się wówczas generalny remont budynku. Pani Anna Berger zabiegała o sponsorów doposażając szkołę i bibliotekę, stale wzbogacając księgozbiór liczący prawie 2000 egzemplarzy. Szkoła była ośrodkiem życia kulturalnego Ścierń. Tam odbywały się uroczystości szkolne, odczyty, zebrania środowiskowe, zebrania Kółka Rolniczego, Koła Gospodyń, zajęcia przysposobienia rolniczego. Anna Berger w 1972r. zawiązała komitet obchodów jubileuszu 700-lecia Ścierni, co zaowocowało wieloma ciekawymi inicjatywami na rzecz miejscowości. Od 1969 roku do 1977 roku była radną Powiatowej Rady Narodowej w Tychach. 20 kwietnia 1972 roku otrzymała Srebrną Odznakę Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego, a 15 stycznia 1975 roku uchwałą Rady Powiatu, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. W tym samym roku otrzymała także Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Pomimo, że 31 sierpnia 1978 roku przeszła na emeryturę nadal udziela się społecznie. W latach 1978 - 1987, była członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" w Tychach. 22 lipca 1984 roku otrzymała Medal 40-lecia Polski.

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/9/2008 z 30.04.2008 r.

do góry