• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

OSP Bieruń Nowy

Jednostka OSP Bieruń Nowy powstała w 1925 r. Swym zasięgiem obejmowała również miejscowości: Czarnuchowice, Kopciowice, Bijasowice, Kopań i Ściernie. Jeszcze przed II wojną światową w 1934 roku wybudowano strażnicę przy ul. Remizowej . Po 1945 roku straż odrodziła się jako potężna organizacja i miała duży udział w wielu akcjach gaśniczych i przeciwpowodziowych. W tym czasie, przy OSP działała również orkiestra (założona jeszcze przed wojną) oraz zespół artystyczny. W latach 80-tych strażnica jednostki została rozbudowana. Po roku 1990 w ramach gminy Bieruń, Straż pozyskała nowoczesny sprzęt bojowy oraz zmodernizowała remizę. Dzięki inicjatywie, zapobiegliwości i pracy strażaków, OSP Bieruń Nowy jest jednostką profesjonalną, a potwierdzeniem tych walorów jest zajmowanie czołowych miejsc w strażackich zawodach rejonowych. Straż działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i bierze udział w akcjach gaśniczych nie tylko na terenie Bierunia, ale również poza jego granicami. Wielkie znaczenie wychowawcze ma Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Strażacy, członkowie OSP Bieruń Nowy dbają o bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców, zabezpieczają imprezy masowe, organizują konkursy wiedzy pożarniczej, zawody, pokazy.

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/3/2005 z 28.07.2005 r.

do góry