• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Józef Berger

Józef Berger urodził się w 1948 r. w Lędzinach. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Akademia Pedagogiczna im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie im. KEN). W 1972r. zamieszkał w Bieruniu. Zasłynął z dużego zaangażowania w walkę o przywrócenie samodzielności Bieruniowi poprzez aktywny udział i wspieranie tych poczynań na forum Wojewódzkiej Rady w Katowicach. Brał czynny udział w organizacji obchodów 600-lecia nadania praw miejskich, pracując w 1987 roku w Społecznym Komitecie Obchodów tejże rocznicy. Jako wieloletni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu doprowadził do jego rozkwitu oraz stworzenia z tej placówki oświatowej jednostki sztandarowej, która swymi osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi stała się szkołą wyróżniającą nie tylko w Bieruniu i okolicy, ale na terenie całego Śląska i Polski. O osiągnięciach prowadzonej przez Niego Szkoły świadczą nie tylko sukcesy w konkursach, olimpiadach czy zawodach, ale bardzo wysoki, jeden z najwyższych na Śląsku procentowy wskaźnik przyjęć na wyższe uczelnie miejscowych absolwentów. Przez trzy kadencje, jako członek Rady Miejskiej, pełnił od 1991 roku funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady, gdzie dał się poznać jako rzetelny społecznik kierujący się w swej pracy społecznej dobrem ogółu mieszkańców miasta i jego perspektywicznym rozwojem. W latach 2002-2006 zasiadał w Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie w dużej mierze pracował na rzecz Bierunia. Od 2006 r. przez dwa lata pełnił funkcję Posła na Sejm RP V kadencji.

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/5/2004 z 22.07.2004 r.

do góry