• język migowy
  • BIP
Oficjalny portal miasta Bierunia

Urząd Miasta Bieruń

Panorama miasta Bieruń

Urząd Miasta Bierunia

Strona główna/Miasto/Honorowi obywatele/Ks. Kardynał Stanislaw Nagy SCJ

Miasto z lotu ptaka

Ks. Kardynał Stanislaw Nagy SCJ

Uchwała Rady Miejskiej nr X/5/2003 z dnia 30 października 2003r.

Ks. Kardynał Stanislaw Nagy SCJUrodził się 30 września 1921r. w Bieruniu Starym. W 1937r. wstąpi do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego gdzie w 1941r. złożył śluby wieczyste, a 8 lipca 1945r. przyjął z rąk biskupa Stanisława Responda święcenia kapłańskie. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1948r. W 1952r. obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozprawę doktorską. Oprócz pracy naukowej pełnił funkcję rektora Małego Seminarium Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie (1947 - 1950) oraz Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie (1952-1958). W 1958r. został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a pięć lat później adiunktem przy katedrze eklezjologii. W 1968r. przeprowadził przewód habilitacyjny, a w 1972r. został mianowany docentem. W roku 1979 ks. Nagy otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Sześć lat później do dorobku naukowego doszedł tytuł profesora zwyczajnego.
Ks. prof. Nagy kierował uniwersyteckimi katedrami i sekcjami, był opiekunem kół naukowych, członkiem senatu uczelni oraz pełnił wiele innych funkcji doradczych i naukowych. W połowie lat 80-tych przewodniczył Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej, pracował w Międzynarodowej Komisji ds. Dialogu Ekumenicznego Katolicko - Luterańskiego oraz Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Uczestniczył jako ekspert w pracach II Soboru Watykańskiego oraz dwóch Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie w 1985 i 1991r. Z nominacji Jana Pawła II był przez dwie kadencje (w latach 1986 - 1996) członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej działającej przy Kongregacji Doktryny Wiary, Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II w Lublinie, Członkiem Komisji Mieszanej Katolicko - Luterańskiej Watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i Światowej Federacji Luterańskiej. Zyskał miano pioniera polskiego ekumenizmu. Przez wiele lat był wykładowcą Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Współpracował z ks. Karolem Wojtyłą, potem biskupem, arcybiskupem, kardynałem i wreszcie Papieżem Janem Pawłem II. W 1991r. ks. kardynał przeszedł na emeryturę. 28 września 2003r. Papież Jan Paweł II za szczególne zasługi dla Kościoła, nadał ks. profesorowi godność kardynalską. 13 października 2003r. ks. profesor przyjął w Krakowie święcenia biskupie, a 21 października w Rzymie odbył się konsystorz, gdzie otrzymał biret i pierścień kardynalski. Dewizą nowego kardynała są słowa: In Te Cor Iesu speravi (W Tobie, o Serce Jezusa, mą ufność złożyłem). 31 października 2008r. ks. prof. Kardynał Stanisław Nagy otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, za zasługi dla nauki i kultury polskiej.

do góry